usab-nl-rgb.png

USAB zet vrijwilligers en academisch onderzoek in om personen in financieel moeilijke situaties te steunen

USAB wil studenten en personeel van de Universiteit Antwerpen sensibiliseren zodat ze zich bewust worden van de armoedeproblematiek. Samen willen we er voor zorgen dat armoede niet langer als een gegeven wordt gezien. De organisatie steunt op drie pijlers: huisvesting, vrijwilligerswerk en academisch onderzoek.

Armoede?

Problemen van armoede en sociale uitsluiting zijn geen ver-van-ons-bed-shows die af en toe ten tonele verschijnen in kranten en journaals. Het zijn dagelijkse onrechten overal ter wereld en dus ook in ons relatief welgesteld land. Relatief gemeten, leeft 16% van de Belgen in armoede. Dit betekent dat meer dan 1 op 10 gezinnen, en 1 op vijf kinderen, onvoldoende middelen hebben om mee te draaien in onze samenleving. Armoede is echter meer dan enkel een inkomensprobleem, het is een woekerende draaikolk die allerlei essentiële behoeftes zoals gezondheid, huisvesting, cultuurparticipatie, arbeid en sociale participatie belemmert. Mensen in armoede moeten voortdurend vechten tegen de bierkaai, voor rechten die voor anderen zo vanzelfsprekend zijn als dagelijks beleg. Daarom hebben ze tegelijkertijd een ongekende veerkracht om met dit kluwen van problemen om te gaan. Deze gezinnen, volwassenen, kinderen, en bovenal mensen, leven ook bij jou om de hoek. Het is belangrijk dat deze problematiek niet verdoken achter die hoek blijft zitten, maar dat het een gezicht krijgt waardoor mensen niet langer onverschillig kunnen blijven.

Partners

Centrum Kauwenberg

Wotepa

ATD Vierde Wereld

USOS

Student met financiële moeilijkheden?

Heb je moeite om je studie te bekostigen? Wil je ergens terecht met je verhaal? Contacteer de sociale dienst van Universiteit Antwerpen. Wanneer je een internationale activiteit wil ondernemen, kom je mogelijk in aanmerking voor extra financiering (zie 'internationale ervaring voor minvermogende studenten').