Om deze academische projecten in goede banen te leiden, heeft USAB een Academische Werkgroep opgericht. Deze groep is verantwoordelijk voor het stimuleren van seminars, workshops en allerlei projecten over armoedeproblematiek. Academici, studenten en medewerkers kunnen zich engageren om academisch onderzoek te verrichten naar structurele oplossingen voor armoede.

Sinds 2018 staat USAB in voor de publicatie van "Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting", i.s.m. diverse faculteiten van UAntwerpen. (Daarvoor organiseerde USAB tweejaarlijks een onderzoeksdag.)

Studenten kiezen een paper-, scriptie-, thesis- of zelfs doctoraatsonderwerp in het teken van armoedebestrijding. Dat onderzoek kan USAB implementeren in haar werking. Studenten die een masterproef maakten over armoede en sociale uitsluiting kunnen ook meedingen naar de scriptieprijs.

Gerealiseerde voorbeelden door studenten 

  • 2011-2012: Problematiek van geldkaarten (krediet) en leningen binnen de vierde wereld.
  • 2011-2012: Veranderen van energieleverancier of communicatieleverancier, hoe doe je dat? (voor mensen die leven in armoede)
  • 2012-2013: Problematiek onrechtmatig gebruik Spoed
  • 2012-2013: Huurdersproblematiek: een analyse
  • 2013-2014: Vergelijkende studie van de huurlasten tussen de drie sociale woningmaatschappijen in Antwerpen
  • 2014-2015: Toegankelijkheid van de woonmarkt in Antwerpen voor personen en gezinnen in armoede

Contact

Academische werkgroep
O.l.v. Wouter Vandenhole
Venusstraat 23 / V102
2000 Antwerpen, België