Pedagogische Studiën. Tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde wordt uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR), in samenspraak met het VFO.

Doelgroep, inhoud en vorm

Pedagogische Studiën is bedoeld voor wie werkzaam is op het terrein van onderwijs en opvoeding en door zijn werk of studie geïnteresseerd is in de wetenschappelijke benadering van onderwijs- en opvoedingsvraagstukken.

Inhoudelijk gezien richt het tijdschrift zich op vraagstukken die betrekking hebben op het onderwijs alsook op algemeen pedagogische vraagstukken die mede relevant zijn voor het onderwijs.

Bijdragen bestaan uit verslagen van empirisch en theoretisch onderzoek, literatuuroverzichten, opiniërende en kritische bijdragen (inclusief boekbesprekingen) alsmede verslagen van belangrijke gebeurtenissen of beschouwingen over actuele ontwikkelingen op het gebied van onder­wijs en opvoeding. Er verschijnen zes nummers per jaar.

Pedagogische Studiën vervult sedert 2001 de rol van verenigingsblad voor het VFO en de VOR. In elk nummer wordt het VOR-bulletin opgenomen, evenals VFO-mededelingen.