Steunpunt Inburgering en Integratie

Het Steunpunt Inburgering en Integratie (SI&I) is een initiatief van de Vlaamse overheid en is een van de 21 Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek.
 
Dit Steunpunt, met een looptijd van 2012 tot 2016, is opgericht om het Vlaamse beleid wetenschappelijk te ondersteunen bij het snel, proactief en adequaat inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen.

De thema's van inburgering en integratie worden op een onafhankelijke, brede en diepgaande wijze bestudeerd in een aantal belangrijke sociale domeinen. In de onderzoeksprojecten is er niet enkel aandacht voor de situatie en ervaringen van 'nieuw-' en 'oudkomers' maar ook voor die van de personen en groepen in de 'ontvangende' samenleving.
 

Contact

Steunpunt Inburgering en Integratie Stadscampus
Lange Nieuwstraat 55
B-2000 Antwerpen
steunpuntieni@uantwerpen.be

Partners

CeMIS


UHasselt