Onderzoek

De centrale onderzoeksvragen van Steunpunt Inburgering en Integratie zijn gegroepeerd in vier werkpakketten:

Werkpakket 1 : Monitoring van migratietrends en hun impact op integratie(beleid);
Werkpakket 2 : Grondrechten en transversale thema's binnen inburgering en integratie;
Werkpakket 3 : Evaluatie van efficiëntie en effectiviteit van het inburgerings- en integratiebeleid;
Werkpakket 4 : Ad hoc-projecten rond thema's zoals remigratie, taal en (in)formeel leren