Onderzoek

De centrale onderzoeksvragen van Steunpunt Inburgering en Integratie zijn gegroepeerd in vier werkpakketten:

Werkpakket 1 : Monitoring van migratietrends en hun impact op integratie(beleid);
Werkpakket 2 : Grondrechten en transversale thema's binnen inburgering en integratie;
Werkpakket 3 : Evaluatie van efficiëntie en effectiviteit van het inburgerings- en integratiebeleid;
Werkpakket 4 : Ad hoc-projecten rond thema's zoals remigratie, taal en (in)formeel leren

Contact

Steunpunt Inburgering en Integratie
dr. François Levrau
Stadscampus
S.LN55.213
Lange Nieuwstraat 55
2000 Antwerpen
België
Tel. +32(0)3 265 59 72
francois.levrau@uantwerpen.be