Publicaties

Het Steunpunt Inburgering en Integratie verspreidt zijn onderzoeksresultaten via meerdere kanalen zoals rapporten, working papers, presentaties en artikels in tijdschriften en boeken:

1. Onderzoeksrapporten

De onderzoeksrapporten zijn overwegend geschreven in het Nederlands en bevatten de volledige weergave van de methodologie en de resultaten van een onderzoek. Ze zijn in de eerste plaats geschreven voor de opdrachtgever, maar worden ook publiek bekend gemaakt.
Naast het uitgebreide rapport, wordt voor elk onderzoek ook een samenvatting met een overzicht van de beleidsaanbevelingen voorzien.

2. Fact sheets

De fact sheets willen de lezer op een korte en bondige manier van informatie voorzien over thema’s met betrekking tot inburgering en integratie.
Rekening houdend met het maatschappelijk belang en de beschikbaarheid aan cijfermateriaal worden algemene en meer concrete thema’s beschreven. De fact sheets dienen niet zozeer geïnterpreteerd te worden als nieuw onderzoek, maar moeten eerder gelezen worden als achtergrondinformatie

3. Presentaties

De medewerkers van het steunpunt presenteren geregeld hun onderzoek op nationale en internationale conferenties, symposia en workshops.

4. Artikels

Onder deze rubriek nemen we de referenties op van publicaties in extern uitgegeven tijdschriften en boeken die resulteerden uit onderzoek van het steunpunt.