Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Van advocaat tot zorgverstrekker

Wat?

Het potentieel aantal buitencontractuele relaties dat we dagelijks aangaan, en dat mogelijk kan leiden tot een buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering, valt niet te overzien. Denken we aan zij die zich in het wegverkeer begeven en zo het slachtoffer van een ongeval kunnen worden, (minderjarige) kinderen op school of kinderen die tijdens een activiteit van de jeugdbeweging schade veroorzaken, zij die geconfronteerd worden met verontreinigde en potentieel schadelijke voedingsmiddelen, enz.

In deze micro-credential wordt uitvoerig aandacht besteed aan diverse buitencontractuele aansprakelijkheidsvorderingen, met inbegrip van een analyse van het geldende causaliteitsbegrip.

Enerzijds worden daartoe de algemene principes uiteengezet zoals die voortvloeien uit het oude BW, de heersende rechtspraak en rechtsleer alsmede de op tafel liggende voorstellen tot invoering van een nieuw Boek 6 in het BW inzake buitencontractuele aansprakelijkheid.

Anderzijds volgt een overzicht van enkele specifieke probleemstellingen waaronder de aansprakelijkheid voor producten (met bijzondere aandacht voor voedingsmiddelen), de aansprakelijkheid van specifieke beroepsgroepen (o.a. artsen, advocaten en specifieke aansprakelijkheden binnen ondernemingsverband) alsmede enkele specifieke aansprakelijkheden lastens de overheid (o.a. voor het wegbeheer en het toezicht op de markt).

Voor wie?

Deze micro-credential staat open voor alle geïnteresseerden in het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht, mits houder van een hogeschool of universitair diploma.