Archivistiek: erfgoedbeheer en hedendaags documentbeheer

Archivistiek

Erfgoedbeheer en hedendaags documentbeheer

Unieke opleiding voor archivarissen en documentbeheerders

Het beroep van archivaris bestaat al eeuwen, maar evolueerde gedurende die periode altijd mee met zijn tijd. Recente ontwikkelingen op het vlak van digitalisering, automatisering en artificiële intelligentie voegen een belangrijke extra dimensie toe aan het vak. Ontwikkelingen in erfgoedbeleid, -theorie en -praktijk brengen nieuwe impulsen rond participatie en betrokkenheid van gebruikers, andere rollen, verwachtingen, taken en relevantie in de maatschappij, nieuwe vormen van ontsluiting en het herdenken van collectieprofielen, prospectie en selectie.

Tot nu toe was de Universiteit Antwerpen partner in de interuniversitaire master-na-master in de archivistiek: erfgoedbeheer en hedendaags documentbeheer, gecoördineerd door de Vrije Universiteit Brussel. Deze manama wordt stopgezet. Je kan hiervoor dan ook niet meer inschrijven.

Op zoek naar een academische opleiding tot archivaris?

Vanaf september 2024 biedt de Universiteit Antwerpen een volwaardige major archivistiek in de master in de erfgoedstudies aan.