Belgische politiek voor beginners

Belgische politiek voor beginners

Micro-credential

Wat?

De Belgische politiek vormt een complex kluwen: met multi-level governance, decentraliserings- en federaliseringsprocessen, relaties tussen gemeenschappen en gewesten alsook het federale niveau en Europa, een veelvoud aan verkiezingen, regeringen en parlementen, evoluties in het partijlandschap, nieuwe groepen en identificaties, nieuwe eisen en noden, electorale evoluties, ... is het begrijpelijk dat men soms door het bos de bomen niet meer ziet.

Deze micro-credential richt zich tot een breed publiek van geïnteresseerden die inzicht willen verwerven in de kerninstituties, -processen, en -actoren van de Belgische politiek. We vertrekken daarbij van de actuele debatten over de organisatie van de Belgische politiek, met veel aandacht voor het waarom van de problemen of uitdagingen waar de Belgische samenleving vandaag mee geconfronteerd wordt. Daartoe wordt waar nodig de nadruk gelegd op de wijze waarop huidige instituties en processen historisch vorm kregen.

Voor wie?

Deze micro-credential richt zich tot een breed publiek van geïnteresseerden die inzicht willen verwerven in de kerninstituties, -processen, en -actoren van de Belgische politiek.