Belgische politiek voor beginners

Belgische politiek voor beginners

Micro-credential

Wat?

De Belgische politiek vormt een complex kluwen: het is begrijpelijk dat men soms door het bos de bomen niet meer ziet met multi-level governance, decentraliserings- en federaliseringsprocessen, verhoudingen tussen gemeenschappen en gewesten alsook relaties met het federale niveau, Europa, de verhoudingen tussen regering en parlement, politieke partijen, nieuwe groepen en identificaties, electorale evoluties, het samenleven in etnisch diverse gemeenschappen...

Deze micro-credential richt zich tot een breed publiek van geïnteresseerden die inzicht willen verwerven in de kerninstituties, -processen, -actoren, en -debatten van de Belgische politiek. We vertrekken daarbij van de actuele debatten over de organisatie van de Belgische politiek, met veel aandacht voor het waarom van de problemen en uitdagingen waar de Belgische samenleving vandaag mee geconfronteerd wordt. Daarom wordt waar nodig de nadruk gelegd op de wijze waarop huidige instituties, processen en debatten historisch vorm kregen.

Voor wie?

Deze micro-credential richt zich tot een breed publiek van geïnteresseerden die inzicht willen verwerven in de kerninstituties, -processen, -actoren, en -debatten van de Belgische politiek.