Chemische, explosieve en radioactieve agentia

Chemische, explosieve en radioactieve agentia

Micro-credential

De basis voor het inschatten van risico’s bij ongevallen met gevaarlijke stoffen

Wat?

Dit is één van de opleidingsonderdelen van het postgraduaat adviseur gevaarlijke stoffen en heeft als doel om veiligheidsverantwoordelijken of brandweermannen van publieke of private sectoren, die enkel de basis voor het inschatten van chemische, explosieve en radioactieve stoffen nodig hebben, op te leiden. Het heeft tot doel inzichten aan te leren die toelaten om op een gestructureerde wijze risico’s in te schatten van chemische, explosieve en radioactieve stoffen in het kader van incidenten. Het heeft tot doel noodplanning en inschatten van risico’s tijdens incidenten en grote branden te ondersteunen. De adviezen van deze specialist moeten de gevolgen van een ongeval met chemische producten beperken. Deze micro-credential leidt u niet op tot volwaardig adviseur gevaarlijke stoffen maar geeft de basis en toegang tot doorstroming in de PAVO AGS (adviseur gevaarlijke stoffen).

Voor wie?

Medewerkers van de brandweer, civiele bescherming of bedrijven die moeten adviseren bij incidenten met gevaarlijke stoffen.