Debatten in de geschiedenis

Debatten in de geschiedenis

Micro-credential

Wat?

Historisch besef en inzicht in fundamentele debatten van de hedendaagse samenleving.

Deze micro-credential gaat in op:

  • de alom aanwezige interesse voor geschiedenis
  • de praktische en intellectuele relevantie van geschiedenis in vele domeinen van de samenleving
  • de nood aan beter begrip van zowel historische als actuele gebeurtenissen en debatten en inzicht in de complexiteit ervan
  • de versterking van interculturele competenties

Voor wie?

Iedereen met een brede interesse in geschiedenis en samenleving, leerkrachten, politici, journalisten, …


Werkstudenten

Voor informatie en advies over de combinatie van werken en studeren kan je bij Centrum West terecht. Studenten die zich inschrijven voor een micro-credential in combinatie met een job kunnen zich ook registreren als werkstudent om bijkomende faciliteiten aan te vragen.