Financieel management in culturele en creatieve sectoren

Financieel management in culturele en creatieve sectoren

Micro-credential

De plaats van het financieel management binnen een organisatie en een uitgebreid zicht op de financiële risico’s waaraan een cultuurbedrijf is blootgesteld

Wat?

In financieel Management in de creatieve en culturele sectoren belichten we het financieel management van deze sectoren en richten ons op het beheer van diverse financiële risico's, zoals inkomsten- en kostenbeheer, fiscale zaken, en financieringsrisico's, inclusief alternatieve financiering zoals tax shelter. Deelnemers verdiepen zich in de definitie en beoordeling van Key Performance Indicators (KPI's), en onderzoeken de relatie tussen begroting en budgettering en de strategische keuzes van een cultureel of creatief bedrijf. De cursus benadrukt het belang van financiële rapportage en behandelt de actuele trends in de creatieve en culturele sectoren, waaronder nieuwe digitale financieringsvormen en de internationale fiscale context.

Voor Wie?

(Niet-financiële) managers,werknemers, ondernemers of beleidsmakers in culturele en creatieve sectoren of overheidsinstellingen die streven naar verbetering van het financiële beheer binnen hun organisatie. Je beschikt over minimaal een bachelordiploma en een basisbegrip van accountingprincipes. Zo kan je bij voorbeeld een begroting opmaken en een jaarrekening interpreteren. Je dient ook noties te hebben van Excel (of een ander spreadsheet programma), PowerPoint en Word. Je hebt basiskennis financial & management accounting en algemene kennis van het creative- en cultuurveld. Je kan Engels en Frans lezen en begrijpen. Je kan literatuur synthetisch verwerken, theoretische kaders op cases toepassen en vlot papers schrijven en presenteren.

Combineren met werken?

Wil je een micro-credential combineren met je werk? Dat kan! 

Voor informatie en advies over de combinatie van werken en studeren kan je bij Centrum WeST terecht. Studenten die zich inschrijven voor een micro-credential in combinatie met een job kunnen zich ook registreren als werkstudent om bijkomende faciliteiten aan te vragen.