Geschillenbeslechting

Geschillenbeslechting en toezichtmechanismen

Van justice tot watchdog

Wat?

Het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht  zijn onlosmakelijk verbonden met geschillenbeslechting en het streven naar 'justice'. Hoe kunnen geschillen worden opgelost, en met welke bijzondere procedurele aspecten is daarbij rekening te houden?
Daarnaast staat de verzekeringssector onder toezicht van enkele 'watchdogs', zoals de FSMA en de Nationale Bank van België. In welke zin heeft dit een invloed op de werking van verzekeraars en tussenpersonen, en wat is daarbij de impact van recente maatschappelijke trends en tendenzen? 

Voor wie?

Deze micro-credential staat open voor alle geïnteresseerden in het aansprakelijkheidsrecht of verzekeringsrecht, mits houder van een universitair of hogeschool diploma.