Incidentbeoordeling en repressie

Incidentbeoordeling en repressie

Micro-credential

Preventie en reactie bij ongevallen met gevaarlijke stoffen

Wat?

Het inschatten van verschillende facetten van blootstelling en voorstellen van technisch noodzakelijke middelen en handelingen als basis voor adequate adviezen en beschermingsmaatregelen voor preventie en reactie bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. Het ontwikkelen van kennis omtrent technische middelen en handelingen voor het bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen en het naar waarde schatten van beperkingen en voordelen met het oog op het geven van gegronde, praktisch uitvoerbare adviezen.

Dit is één van de opleidingsonderdelen van het postgraduaat adviseur gevaarlijke stoffen en heeft als doel om veiligheidsverantwoordelijken of brandweermannen van publieke of private sectoren op te leiden, die enkel de basis voor het inschatten van blootstelling en technisch noodzakelijke middelen en handelingen voor preventie en reactie bij ongevallen met gevaarlijke stoffen nodig hebben. Het heeft tot doel inzichten aan te leren die toelaten om op een gestructureerde wijze risico’s in het kader van incidenten en noodplanning in te schatten. De adviezen van deze specialist moeten ongevallen voorkomen en de gevolgen van een ongeval met gevaarlijke producten beperken. Deze micro-credential leidt u niet op tot volwaardig adviseur gevaarlijke stoffen maar geeft enkel inzicht in 1 opleidingsonderdeel van de PAVO AGS (adviseur gevaarlijke stoffen).

Voor wie?

Medewerkers van de brandweer, civiele bescherming of bedrijven die moeten adviseren bij incidenten met gevaarlijke stoffen.