Gezondheidsrecht en -ethiek: lichaamsmateriaal, geneesmiddelen en producten

Lichaamsmateriaal, geneesmiddelen en producten

Het lichaam als bron van kennis en producten, geneesmiddelen en gezondheidsproducten in het medisch recht

Wat?

Tijdens deze micro-credential wordt stap voor stap het proces ontrafeld dat voorafgaat aan de ontwikkeling en de beschikbaarstelling van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Van de ontwikkeling van een pijnstiller tot het moment dat die in de rekken van de apotheek belandt.
Ook het aspect bloeddonatie wordt bekeken: hoe komt bloed eigenlijk in het ziekenhuis terecht, welke stappen doorloopt het voordat het beschikbaar wordt gesteld? En wat kan men nog meer doen met dit bloed?
Kan en mag ook ander menselijk lichaamsmateriaal worden weggenomen en gebruikt is gebaseerd op het vermoeden van toestemming (en de mogelijkheid tot wegname na overlijden) dekt immers veel meer dan de loutere donatie van organen bij overlijden.

Deze micro-credential biedt inzicht in het juridisch kader over deze onderwerpen zowel vanuit theoretisch als praktisch perspectief en is geschikt voor zowel juristen als professionals in de gezondheidssector.

Voor wie?

Deze micro-credential staat open voor alle geïnteresseerden in het gezondheidsrecht en de gezondheidsethiek, mits houder van een hogeschool of universitair diploma.