Master-na-master in de literatuurwetenschappen

Master-na-master in de literatuurwetenschappen

Interuniversitaire opleiding

​Gebeten door literatuur?

De master-na-master in de literatuurwetenschappen bereidt je voor op zelfstandig wetenschappelijk onderzoek, waarbij nadruk wordt gelegd op interdisciplinariteit. Tegelijkertijd leer je een aantal gevorderde praktische vaardigheden, zowel rond het verzamelen, beheren en verwerken van informatie als het presenteren van onderzoeksresultaten. Ook het professioneel aanwenden van theoretische kennis binnen het brede culturele veld krijgt aandacht.

Deze master-na-master is een interuniversitaire opleiding van de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen,  de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel. Inschrijven doe je aan de KU Leuven.