Littekentherapie - Opleidingsinfo

De opleiding littekentherapie: overzicht

1. Basismodule – Level of knowledge

Deze basismodule, voor alle doelgroepen, bestaat uit 2 zaterdagen (15/10/2022 en 19/11/2022) met hoorcolleges en 5 online lesmomenten (“virtual classroom”) van telkens anderhalf uur.

Meer details over de inhoud van deze module vindt u in het studieprogramma.

2. “Skills”-module – Level of skills

In deze hands-on workshops worden de deelnemers vertrouwd gemaakt met specifieke klinische technieken die in het werkveld gebruikt worden. De vaardigheden die worden aangeleerd, kunnen betrekking hebben op scar management, wondzorg, litteken-assessment en levenskwaliteit. De module omvat 16 contacturen, gespreid over twee zaterdagen (04/02/2023 en 11/03/2023).

Meer details over de inhoud van deze module vindt u in het studieprogramma.

3. Trainingsmodule – Level of excellence

De deelnemers krijgen de kans om in kleine groepjes de aangeleerde “skills” te oefenen op patiënten. Ook worden zij vertrouwd gemaakt met “Evidence Based Medicine”. Deze module omvat minimaal 16 contacturen, verspreid over 2 dagen. Ze vindt plaats op individuele afspraak in het najaar van 2023.

Attesten en certificaat

Na elke module wordt een attest van deelname afgeleverd.

Om het certificaat van littekentherapeut te behalen, moet u de drie modules volgen, slagen voor een kennistoetsing en een paper inleveren over een gezamenlijk gekozen onderwerp.

Referentienetwerk

Deelnemers aan de opleidingen worden opgenomen in een database die verspreid wordt onder de potentiële doorverwijzers voor littekentherapie.

Prijzen en inschrijving

De opleiding "Littekentherapie van Scar Academy bestaat uit 3 modules. Je kunt je inschrijven voor een of twee  afzonderlijke modules of voor de volledige opleiding van drie modules (met een korting). 

  1. Basismodule - Level of Knowledge: € 475                              
  2. "Skills"-module - Level of Skills: € 420 (€ 210 per workshop - 2 workshops)
  3. Trainingsmodule - Level of Excellence: € 310

Wie de volledige opleiding volgt (3 modules), betaalt € 995 (i.p.v. € 1205).

Master- en doctoraatsstudenten van UAntwerpen en onderwijzend personeel van UAntwerpen krijgen 10% korting.

Deelnemers die wensen te betalen met KMO-portefeuille of opleidingscheques duiden dit aan op het registratieformulier en zullen verdere informatie ontvangen per mail.