Inschrijven

Voor deze master-na-master kan je enkel inschrijven na toelating van de faculteit.

Voldoe je aan de voorwaarden?

 • Bekijk de diplomavoorwaarden: je moet houder van het diploma van apotheker zijn, of laatstejaarsstudent in de master in de farmaceutische zorg of de master in de geneesmiddelenontwikkeling: afstudeerrichting apotheker.
 • Je behaalde minstens de graad grote onderscheiding tijdens je bachelor of master. Ben je laatstejaarsstudent, dan behaalde je minstens het percentage overeenkomstig met een grote onderscheiding voor de masteropleidingsonderdelen waarvoor reeds een score beschikbaar is.
 • Intentie en concrete plannen om een doctoraatsonderzoek te starten in een discipline verwant aan klinische biologie strekken tot aanbeveling. 

Hoe toelating aanvragen?

Je dient een officiële kandidatuur voor de opleiding in bij de opleidingscoördinator (prof. dr. Veerle Matheeussen: veerle.matheeussen@uantwerpen.be). Dit doe je vóór 15 juni voorafgaand aan het academiejaar waarin je de opleiding wil starten. 

Je aanvraag moet vergezeld zijn van:

 • een cv
 • een recent ‘Transcript of Records’ van bachelor en master (voor UAntwerpen-studenten: aan te vragen via de Helpdesk van de Faculteit FBD)
 • een motivatiebrief (maximaal één A4)

Hoe gebeurt de selectie?

Als je voldoet aan de voorwaarden, word je uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie, die bestaat uit de opleidingscoördinator en de stemgerechtigde leden van de stuurgroep (de opleidingscoördinator, afgevaardigden van de docenten en stagemeesters). 

Toelating tot de opleiding gebeurt op basis van:

 1. je academisch traject
 2. je inzicht in het beroep
 3. je motivatie en persoonlijkheid (motivatiebrief en gesprek)
 4. je concrete voorliggende doctoraatstraject
 5. de beschikbare (betaalde) stageplaatsen

De beslissing van de selectiecommissie wordt jou zo spoedig mogelijk en uiterlijk voor de start van het academiejaar meegedeeld.

Studiegeld

Onderstaande bedragen gelden voor het academiejaar 2024-2025.

Het studiegeld wordt berekend op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt en wordt elk academiejaar geïndexeerd.  Lees zeker de uitgebreide pagina over het studiegeld om onder andere meer te vernemen over de manier van betalen.

Voor deze opleiding betaal je een vast bedrag van 288 euro én 6,9 euro per studiepunt dus 702 euro als je 60 studiepunten opneemt.

Het studiegeld van het lopende academiejaar kan je raadplegen op de uitgebreide pagina over het studiegeld.