Opleidingsinfo

Hoe ziet je opleiding eruit?

De master in de ziekenhuisfarmacie wil jou opleiden voor een specifieke maatschappelijke loopbaan in de ziekenhuisfarmacie. Aan het einde van de opleiding beschik je over:

 • een grondige kennis van de geneesmiddelenproductie in een ziekenhuisapotheek
 • een degelijke kennis van de andere aspecten van geneesmiddelen en de ziekenhuisomgeving (wetgeving, toepassing, hygiëne...)
 • de vaardigheid om te communiceren over de eigenschappen van geneesmiddelen, hun aanwending, hun productie...
 • de vaardigheid om te functioneren in een wetenschappelijke of geneeskundig ondersteunende functie in een ziekenhuis
 • de kennis en vaardigheden om te participeren aan onderzoek

In het eerste jaar staan de meeste hoorcolleges, seminaries, practica en de daarbijhorende examens op het programma (samen 40 studiepunten).

Het vak ‘Inleiding tot de klinische farmacie’ (4 studiepunten) komt aan bod in het tweede jaar.

In het derde jaar werk je de masterproef (16 studiepunten) uit op de stageplaats en verdedig je die ook.

Mag je starten?

Toelatingsvoorwaarden

Met toelating

 • master in de farmaceutische zorg en master in de geneesmiddelenontwikkeling (selectie op basis van studiecurriculum en interview)

Stage

Stage ter beroepsbekwaming

Om erkend te worden als ziekenhuisapotheker moet je zowel de opleiding als een stage in een erkende ziekenhuisapotheek afronden. De stage is geen onderdeel van de master-na-masteropleiding, maar behoort tot de praktische beroepsopleiding.

De stage staat onder toezicht van de Erkenningscommissie Ziekenhuisfarmacie binnen het Vlaams agentschap zorg en gezondheid. Deze commissie zorgt voor de erkenning van ziekenhuisapothekers (en de hernieuwing van de erkenning), terwijl de erkenning van stageplaatsen en stagemeesters federaal geregeld wordt.

De stageplaats wordt toegewezen door de Erkenningscommissie Ziekenhuisfarmacie na overleg met de stuurgroep van de interuniversitaire opleiding.

Er zijn vier modules in de praktische opleiding:

 • Deel 1
 • a) Organisatie en beheer van de ziekenhuisapotheek; organisatie en beheer van het geneesmiddelencircuit, met inbegrip van de beheersing van de processen, kwaliteitsbeheer en informatiebeheer rond geneesmiddelen
 • b) Klinische proeven
   
 • Deel 2
 • a) Bestrijding van infecties met inbegrip van de ziekenhuishygiëne en de centrale sterilisatie
 • b) Beheer van de antibiotherapie en van de antibioprofylaxie
 • c) Organisatie en beheer van het circuit van medische hulpmiddelen met inbegrip van de activiteiten die vallen onder de opdrachten van het Comité voor medisch materiaal
   
 • Deel 3
 • a) Klinische farmacie en farmaceutische zorg, beoefend in één of meerdere zorgeenheden
 • b) Activiteiten die vallen onder de opdrachten van het Medischfarmaceutisch Comité
   
 • Deel 4
 • Bereidings- en fractioneringsactiviteiten, goede bereidingspraktijken en kwaliteitszekerheid:
 • i) Oncologiebereidingen en risicoproducten
 • ii) Andere bereidingen, met inbegrip van magistrale bereidingen en steriele bereidingen
 • iii) Radiofarmaca

Stage tijdens de opleiding

Daarnaast loop je tijdens het tweede of derde jaar ook een externe stage van 4 weken. Je loopt deze stage in een ziekenhuisapotheek van een ander type ziekenhuis (bv. psychiatrisch ziekenhuis, perifeer ziekenhuis, universitair ziekenhuis) of in het buitenland. Zo breid je je stage-ervaring uit.

Masterproef

In het kader van je stage en in samenspraak met de stagemeester maak je een masterproef, die je aflevert en voorstelt aan het einde van de opleiding. Tijdens deze masterproef behandel je een onderzoeksonderwerp.