Master in gender en diversiteit

Master in gender en diversiteit

Interuniversitaire opleiding

Kies eens iets anders en zie het verschil

Genderstudies concentreren zich op de constructies, de beeldvorming en de verhoudingen tussen vrouwen, mannen en andere genderidentiteiten in verschillende maatschappelijke en wetenschappelijke domeinen. De master in gender en diversiteit biedt een verdiepende vorming in de genderstudies. De nadruk ligt daarbij op de relatie tussen gender en andere vormen van diversiteit zoals etniciteit, seksuele oriëntatie, socio-economische status, levensbeschouwing en functiebeperking.

Via een stage legt de opleiding een sterke link met de praktijk en het werkveld. Zo wil de opleiding inspelen op de vraag naar gender- en diversiteitsexperten die leeft in het beleid, het onderwijs, de bedrijfswereld, verenigingen en ngo’s.

Deze unieke masteropleiding is een gemeenschappelijk initiatief van de vijf Vlaamse universiteiten. Inschrijven doe je aan de Universiteit Gent.