In de master in de politieke wetenschappen staan de volgende doelstellingen centraal.

1. De master kent de stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek in één of meerdere deeldisciplines van de politieke wetenschappen, zowel wat betreft theorie als methodologie.

2. De master kent de belangrijkste wetenschappelijke theorieën, benaderingswijzen en concepten van de politieke wetenschappen, en kan deze toepassen op concrete gevallen.

3. De master heeft inzicht in binnenlandse, Europese en/of internationale politieke, sociale en economische problemen en in de politieke actualiteit.

4. De master heeft inzicht in de institutionele architectuur, de besluitvorming en het beleid van overheidsorganisaties.

5. De master heeft het vermogen om op een wetenschappelijke wijze te kijken naar problemen uit de binnenlandse, Europese en/of internationale politiek.

6. De master heeft het vermogen om op een kritische en open wijze te kijken naar problemen uit de binnenlandse, Europese en/of internationale politiek.

7. De master kan een maatschappelijk verantwoordbaar oordeel vormen over problemen uit de binnenlandse, Europese en/of internationale politiek.

8. De master kan op een creatieve en probleemoplossende wijze omgaan met problemen uit de binnenlandse, Europese en/of internationale politiek.

9. De master is in staat om een probleem uit de binnenlandse, Europese en/of internationale politiek te formuleren, er een onderzoek over op te zetten, en er een geschikte onderzoeksmethode (kwantitatieve of kwalitatieve) voor uit te kiezen. De master kan dit omzetten in een theorie-gestuurde empirische analyse, en de resultaten ervan kritisch duiden.

10. De master is in staat om zelfstandig schriftelijk en mondeling te rapporteren en te communiceren over de analyse van een probleem uit de binnenlandse, Europese en/of internationale politiek.

11. De master heeft aandacht voor hedendaagse politieke ontwikkelingen en kan deze aan de hand van wetenschappelijke inzichten structureren.