Studieprogramma van de master meertalige professionele communicatie

De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Master in de meertalige professionele communicatie
Academiejaar :

Modeltraject

Masterproef

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit twee delen:
a) Communicatie-onderzoek: methoden en technieken - basis. Hiervan wordt examen afgenomen na het eerste semester
b) Communicatie-onderzoek: specifiek - de masterproef. Deze wordt afgewerkt in het tweede semester

Communicatie-onderzoek: basis en specifiek (masterscriptie)15sp1e+2e sem
Van Waes, Luuk
Raedts, Mariet
 

Bedrijfscommunicatie

Bedrijfscommunicatie: verplichte opleidingsonderdelen

Taal in bedrijf - Communiceren voor organisaties6sp1e+2e sem
Bernolet, Sarah
Specialisatie bedrijfscommunicatie6sp1e+2e sem
Van Waes, Luuk
 

Bedrijfscommunicatie: vreemde talen
1 opleidingsonderdeel te kiezen uit:

Professional Communication6sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Communication professionnelle6sp1e+2e sem
Tobback, Els
Professionelle Kommunikation6sp1e+2e sem
Dusar, Ingeborg
Comunicacion profesional6sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
 

Bedrijfscommunicatie: profileringsruimte
6 studiepunten te kiezen uit onderstaande lijst:

a) een opleidingsonderdeel Bedrijfscommunicatie in een tweede vreemde taal OF
b) een taalopleidingsonderdeel uit een ander masterprogramma taal (Master Taal- en Letterkunde: N-E-D-F-S-I en Master Taalkunde) OF
c) een aanbod van specifieke opleidingsonderdelen; waarbij Vergaderen en Onderhandelen en Onderhandelen 2 niet allebei gekozen kunnen worden.

Professional Communication6sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Communication professionnelle6sp1e+2e sem
Tobback, Els
Professionelle Kommunikation6sp1e+2e sem
Dusar, Ingeborg
Comunicacion profesional6sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
 
Marketing communication3sp1e sem.
De Pelsmacker, Patrick
Vergaderen en onderhandelen3sp1e sem.
Van Waes, Luuk
Digitale communicatie3sp1e sem.
Leijten, Mariëlle
Intercultural communication in the business world3sp2e sem.
Vermandere, Dieter
Onderhandelen 23sp2e sem.
Van Waes, Luuk
 

Management voor studenten Toegepaste Economische Wetenschappen

Studenten met een vooropleiding TEW nemen verplicht volgend pakket op:
- Organisatiepsychologie
- Profileringsruimte :
18 studiepunten uit de volgende mogelijkheden:
a) een opleidingsonderdeel Bedrijfscommunicatie in een tweede vreemde taal (enkel voor taalniveau B2)
b) een aanbod van specifieke opleidingsonderdelen, waarbij Vergaderen en Onderhandelen en Onderhandelen 2 niet allebei kunnen opgenomen worden;
c) opleidingsonderdelen uit de majors Accountancy, Strategie en organisatie, Financiering en Marketing van de Master in de TEW: Bedrijfskunde
(Niet alle keuzeopleidingsonderdelen kunnen hier worden weergegeven. Raadpleeg hiervoor de afstudeervereisten)

Organisatiepsychologie3sp2e sem.
Declerck, Carolyn
 
Professional Communication6sp1e+2e sem
Van Hout, Tom
Communication professionnelle6sp1e+2e sem
Tobback, Els
Professionelle Kommunikation6sp1e+2e sem
Dusar, Ingeborg
Comunicacion profesional6sp1e+2e sem
Vangehuchten, Lieve
 
Marketing communication3sp1e sem.
De Pelsmacker, Patrick
Vergaderen en onderhandelen3sp1e sem.
Van Waes, Luuk
Digitale communicatie3sp1e sem.
Leijten, Mariëlle
Intercultural communication in the business world3sp2e sem.
Vermandere, Dieter
Onderhandelen 23sp2e sem.
Van Waes, Luuk
 

Management voor andere studenten (niet Toegepaste Economische Wetenschappen)

Studenten zonder vooropleiding TEW nemen verplicht volgend pakket op:
- Organisatiepsychologie
- Financiële verslaggeving: beginselen en analyse
- Strategic management
- Marketing Management

Organisatiepsychologie3sp2e sem.
Declerck, Carolyn
 
Strategic management6sp1e sem.
Verhezen, Peter
 
Marketing management6sp1e sem.
Strauss, Thorsten
De Keyzer, Freya
 
Financiële verslaggeving: beginselen en analyse6sp1e sem.
d'Haens, Patrick