Opleiding

Micro-credential: Onderzoeksmethoden en technieken voor de ruimtelijke planning

Leerdoelen

In deze micro-credential staan de volgende leerdoelen centraal.

1. De deelnemer heeft inzicht in de theorie en praktijk van geografische informatiesystemen en de mogelijke toepassingen van geografische informatiesystemen.

2. De deelnemer kan geografische informatiesystemen gebruiken om ruimtelijke data weer te geven.

3. De deelnemer kan geografische informatiesystemen gebruiken voor ruimtelijke analyses.

4. De deelnemer heeft basisinzicht in de filosofie van wetenschappelijke theorieën en kan een onderscheid maken tussen normatieve en wetenschappelijke theorieën.

5. De deelnemer heeft inzicht in kwalitatieve en kwantitatieve wetenschappelijke methoden en technieken typisch voor de ruimtelijke planning en stedenbouw, en kan de resultaten interpreteren.

6. De deelnemer is vertrouwd met wetenschappelijke media en kan de wetenschappelijke literatuur raadplegen in functie van een concreet vraagstuk relevant voor de ruimtelijke planning en stedenbouw.

7. De deelnemer is in staat om zelfstandig een onderzoeksplan uit te werken om een complexe ruimtelijke dynamiek te analyseren en om onderzoek te gebruiken in een planproces

8. De deelnemer heeft inzicht in de eigenheid, logica en toepassing van verschillende in de planning gebruikte paradigma's (in het bijzonder actiegerichte en participatieve paradigma's).

9. De deelnemer heeft inzicht in ethische kwesties gerelateerd aan onderzoek en planning.

Lesinhoud

Studenten leren diverse technieken en methodes kennen waarmee aan onderzoek wordt gedaan in de ruimtelijke planning.

Deze microcredential omvat volgende opleidingsonderdelen:

  • Geografisch informatiesysteem (GIS)
  • Ruimtelijke onderzoeksmethodes

Praktisch

De lessen vinden plaats op de volgende momenten: 

  • Geografisch informatiesysteem: najaar 2023 (semester 1), nl. maandagvoormiddagen (2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11), van 8:30 tot 12:30
  • Ruimtelijke onderzoeksmethodes: najaar 2023 (semester 1), nl. vrijdagnamiddagen (29/9, 6/10, 13/10, 20/10, 27/10, 10/11) van 14:00 tot 18:00

De lessen worden georganiseerd op de Stadscampus. Voor (werk)studenten wordt wel een digitaal alternatief voorzien (syllabus, oefeningen, instructiefilmpjes, opnames) zodat ze de competenties ook kunnen verwerven wanneer ze niet alle lessen kunnen bijwonen.

Evaluatie

Voor het deel GIS bestaat het examen uit een thuisopdracht. Voor ruimtelijke onderzoeksmethodes is er een schriftelijk examen.