Gezondheidsrecht en -ethiek: organisatie gezondheidszorg

Organisatie gezondheidszorg

Over structuren, rechts- en machtsverhoudingen in de zorg

Wat?

Deze micro-credential vormt de basis voor je verdere studie in het gezondheidsrecht en de gezondheidsethiek. Ook wordt een introductie in de organisatie van de zorg gegeven.
In het eerste luik worden de fundamenten voor de andere opleidingsonderdelen gelegd. De docenten verkennen de structuur, de methodologie, de doelstellingen en de subdisciplines. Speciale aandacht wordt besteed aan de inhoud en waarde van internationale verdragen en teksten, richtlijnen en standaarden die van toepassing zijn op de medische ethiek.
Wat het tweede luik van dit opleidingsonderdeel betreft worden de structuur en de samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen behandeld. Vervolgens wordt ingezoomd op het specifieke statuut van de ziekenhuisartsen.

Voor wie?

Deze micro-credential staat open voor alle geïnteresseerden in het gezondheidsrecht en de gezondheidsethiek, mits houder van een hogeschool of universitair diploma.