More and More: Pasts, Presents, Futures, ‘Heritage’

More and More: Pasts, Presents, Futures, ‘Heritage’

Micro-credential

Stevige fundamenten voor hedendaags en toekomstig erfgoedbeheer en -beleid als inleiding in het erfgoed paradigma dat vorm geeft aan de erfgoedwereld in Europa, België en Vlaanderen. Een gedurfde en ambitieuze reeks van erfgoed micro-credentials.

Wat?

Sinds de 21ste eeuw wordt het concept erfgoed/patrimoine/heritage ook bewust gebruikt voor het aanduiden voor ontwikkelingsdomeinen in de wereld van onder meer musea, verzamelaars, archieven, bibliotheken en volkscultuur. Het brede erfgoedconcept omvat vandaag dus zowel materieel (roerend én onroerend) als immaterieel erfgoed. Tegelijkertijd zijn de methodes voor analyse, borging en waardering van ons erfgoed op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame manier sterk doorontwikkeld. Deze dubbele evolutie maakt een herziening en verbreding van de vaardigheden, inzichten en attitudes van wie in de volgende dertig tot veertig jaar een rol zal opnemen in dit nieuwe brede veld absoluut noodzakelijk.

Met het aanbod van verschillende micro-credentials gefocust op verschillende aspecten van erfgoed, wordt een relevant onderwijskundig antwoord geboden op de evoluties in het globale erfgoedveld en wordt de maatstaf gezet voor het erfgoedveld van de toekomst.

In deze micro-credential wordt de wereldwijde geschiedenis van erfgoed (in de breedste zin van het woord) uit de doeken gedaan, wordt het reglementerend kader rond cultureel en onroerend erfgoed besproken van totstandkoming tot toepassing en wordt erfgoed als discipline bestudeerd aan de hand van de debatten binnen de beweging Critical Heritage Studies.

Deze micro-credential, More and More: Pasts, Presents, Futures, 'Heritage', kan gecombineerd worden met de micro-credential ‘Heritage Tomorrow: an Introduction in 24 Hours’.

Voor wie?

Deze micro-credential is een stevige eerste instap in/opfrissing van een geüpdatet erfgoedveld voor professionals (in spe) en alle geïnteresseerden in erfgoed in het algemeen.