Postgraduaat in het gezondheidsrecht en gezondheidsethiek

Postgraduaat gezondheidsrecht en gezondheidsethiek

​Wat?

Het postgraduaat in het gezondheidsrecht en gezondheidsethiek wordt ingericht door de Leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek (AHLEC, wat staat voor Antwerp Health Law and Ethics Chair).

Een gespecialiseerde opleiding gezondheidsrecht en gezondheidsethiek ontbrak tot nu toe in België. Wel kennen onze universiteiten de opleidingsonderdelen “gezondheidsrecht”, “gezondheidsethiek” en “medische deontologie”. Die opleidingsonderdelen worden aan de Belgische universiteiten ofwel als plichtvak ofwel als keuzevak aangeboden, met een beperkt aantal uren dat varieert tussen 15 uur en 30 uur. Dit beperkt aantal uren belet echter om een volledig overzicht te geven van het gezondheidsrecht en de gezondheidsethiek. Nochtans bestaat daar vraag naar. Zowel studenten als beroepsbeoefenaars hebben al meermaals te kennen gegeven dat er behoefte bestaat aan een gespecialiseerde opleiding. Dit spoort ook met de juridisering van onze samenleving en met de  enorme ontwikkelingen in de geneeskunde die talrijke ethische en juridische vragen doen rijzen.

Het postgraduaat in het gezondheidsrecht en gezondheidsethiek wil tegemoet komen aan deze leemte in het onderwijsaanbod.

Voor wie?

Het postgraduaat in het gezondheidsrecht en gezondheidsethiek staat open voor alle geïnteresseerden in het gezondheidsrecht en de gezondheidsethiek, mits zij houder zijn van een universitair of hogeschool diploma.

Zo staat de opleiding open voor onder meer houders van het diploma van:

 • doctor in de heel-,genees- en verloskunde/arts/master in de geneeskunde
 • licentiaat/master in de farmaceutische wetenschappen/apotheker
 • licentiaat/master in de tandheelkunde/tandarts
 • licentiaat/master in de diergeneeskunde/dierenarts
 • licentiaat/master in de biomedische wetenschappen
 • licentiaat/master in de rechten
 • licentiaat/master in de wijsbegeerte en moraalwetenschappen
 • licentiaat/master in de economische wetenschappen
 • licentiaat/master in de toegepaste economische wetenschappen
 • licentiaat/master in de politieke en sociale wetenschappen
 • licentiaat/master in de geschiedenis
 • licentiaat/master in de taal- en letterkunde
 • licentiaat/master in de psychologie
 • licentiaat/master handelsingenieur
 • licentiaat/master in de handelswetenschappen
 • bachelor/master in de kinesitherapie
 • bachelor/master in de verpleegkunde/vroedvrouwkunde
 • bachelor/master in de sociale gezondheidswetenschappen
 • bachelor in office management: medical management assistant
 • bachelor bedrijfsmanagement rechtspraktijk