Opleidingsinfo


Opleidingsinfo

De lessen worden gevolgd samen met de masterstudenten uit de wetenschapen en de biomedische wetenschappen en zijn geprogrammeerd op dinsdag en donderdag, telkens tussen 13.00 en 19.30 uur volgens de collegerooster.

Elk opleidingsonderdeel bestaat uit maximaal 45 uur contactonderwijs, waarvan maximaal 30 uur hoorcollege en 15 uur responsiecollege, waarin op eventuele zelfstudieopdrachten gereflecteerd wordt. De onderwijsvorm wordt per opleidingsonderdeel gespecificeerd. Voor elk opleidingsonderdeel is de studiebelasting voor de student (contacturen, zelfstudie, rapporteringtijd en examentijd) vastgesteld tussen de 150 en 180 uren.

Opleiding

Deze postgraduaatopleiding is gespreid over twee jaar:

  • Tijdens het eerste semester van het eerste jaar wordt vooral aandacht gegeven aan communicatieve strategieën en vaardigheden die binnen een bedrijf gehanteerd worden. Bovendien verwerf je inzicht in methoden en instrumenten met betrekking tot het management van een organisatie waarbij de basisvaardigheden bij de uitoefening van een junior kaderfunctie aan bod komen
  • Tijdens het tweede semester verwerf je inzicht in de belangrijkste begrippen, methoden en instrumenten met betrekking tot het financieel management van een organisatie en wordt er ingegaan op de financiële en juridische kennis die nodig is om een bedrijf op te starten en te besturen.
  • Tijdens het tweede jaar verwerf je inzicht in de beleidsmaatregelen in verband met innovatie, leer je omgaan met risicofactoren en kom je tot het opstellen van een kwalitatief business plan. Bovendien leer je procesflows analyseren om te komen tot een inschatting van de haalbaarheid van het hele proces.

Je neemt een inschrijving per jaar; voor het tweede jaar kan pas ingeschreven worden wanneer het eerste jaar met voldoening is afgewerkt.

Doelstellingen

De afgestudeerde van het postgraduaat kan functioneren als (biomedisch) wetenschapper in het midden- en topkader van private en publieke wetenschappelijke organisaties zoals industriële en biotechnologische bedrijven, wetenschappelijke instellingen en overheidsinstanties.

  • De afgestudeerde van het postgraduaat krijgt de nodige inzichten in de werking van een organisatie waardoor hij het management kan duiden, begrijpen en beïnvloeden.
  • De afgestudeerde kan deze inzichten professioneel, methodisch en kritisch toepassen bij de analyse en vormgeving van het management.
  • De afgestudeerde kan zijn ‘eigen’ bedrijf starten en kan als innoverend ondernemer functioneren.

Evaluatie en getuigschrift

De studenten die deze opleiding met goed gevolg beëindigen, verwerven het getuigschrift van postgraduaat in het ondernemerschap voor wetenschappen en biomedische wetenschappen. Na het eerste jaar met goed gevolg te hebben beëindigd, ontvang je een voorlopig getuigschrift van ‘management voor wetenschappen en biomedische wetenschappen’.