Studieprogramma

Postgraduaat schoolleider in het secundair onderwijs

21 studiepunten

Jaar 1

7 studiepunten

Schoolleider in het secundair onderwijs: verkennen
Studiegidsnr:
9014OIWKEN
Semester:
1E/2E SEM
Contacturen:
30
Studiepunten:
7 studiepunten
Studiebelasting (uren):
196
Contractrestrictie(s):
Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:
Nederlands
Examen:
1e en/of 2e semester
Vakgebied:
Opl.- & onderwijswetenschappen
Lesgever(s):

Jaar 2

7 studiepunten

Schoolleider in het secundair onderwijs: verbreden
Studiegidsnr:
9015OIWBRE
Semester:
1E/2E SEM
Contacturen:
30
Studiepunten:
7 studiepunten
Studiebelasting (uren):
196
Contractrestrictie(s):
Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:
Nederlands
Examen:
1e en/of 2e semester
Vakgebied:
Opl.- & onderwijswetenschappen
Lesgever(s):

Jaar 3

7 studiepunten

Schoolleider in het secundair onderwijs: verdiepen
Studiegidsnr:
9016OIWDIE
Semester:
1E/2E SEM
Contacturen:
30
Studiepunten:
7 studiepunten
Studiebelasting (uren):
196
Contractrestrictie(s):
Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:
Nederlands
Examen:
1e en/of 2e semester
Vakgebied:
Opl.- & onderwijswetenschappen
Lesgever(s):