Schade en schadeloosstelling

Schade en schadeloosstelling

C’est que la loi ne peut balancer entre celui qui se trompe et celui qui souffre

Wat?

C’est que la loi ne peut balancer entre celui qui se trompe et celui qui souffre.
B. DE GREUILLE, “Rapport au Tribunat” in P.A. FENNET (ed.), Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, XIII, 2e ed., 1968, 474

Het is algemeen aanvaard dat, van zodra aan de voorwaarden van aansprakelijkheid voldaan is, de aansprakelijke de schade integraal moet vergoeden, het slachtoffer moet worden teruggeplaatst in de toestand indien het schadegeval zich niet had voorgedaan.
De opstellers van het oorspronkelijke Burgerlijk Wetboek zagen hierin, op basis van het bovenstaande citaat, een voorkeur voor de belangen van de benadeelde. De benadeelde mag zich evenwel tevens niet verrijken door een schadegeval en dus door de schadeloosstelling in een betere toestand worden teruggeplaatst.
Het blijkt in de praktijk zeer moeilijk te zijn om deze balans te verkrijgen. De verschillende regels, opvatting, mechanismen,… omtrent het verkrijgen van dit evenwicht, omtrent deze schade en de schadeloosstelling komen in deze micro-credential zowel vanuit een theoretisch als vanuit een praktisch oogpunt uitgebreid aan bod.

Voor wie?

Voor alle geïnteresseerden in het verzekeringsrecht en het aansprakelijkheidsrecht, mits houder van een universitair of hogeschooldiploma.