Beveiliging & inlichtingenstudies

Beveiliging en inlichtingenstudies

Micro-credential

Een interdisciplinaire benadering van beveiliging en inlichtingenstudies.

Wat?

Beveiligings- en inlichtingendiensten kennen een aantal overlappingen op vlak van methodiek en analyse, maar zeker ook verschillen. In deze micro-credential worden beide contexten, security en intelligence, samengebracht in één vak, maar wel apart behandeld, zodat maximaal met de respectievelijke specificiteiten en karakteristieken kan worden rekening gehouden.

Voor wie?

Deze micro-credential is bedoeld voor eenieder die een overzicht wil verkrijgen van wat security en intelligence inhouden en hoe relevante thema’s in deze domeinen kunnen worden bestudeerd vanuit een academisch perspectief.

  • In het algemeen: studenten, professsionals, academici en alle andere geïnteresseerde doelgroepen
  • Specifiek: beveiligings- en bewakingsdiensten, private veiligheidssector, industrieën, lokale overheden, regionale en federale overheden, politie, justitie, defensie, Veiligheid van de Staat, ADIV, OCAD, enzovoort

Studenten in de master in de veiligheidswetenschappen en in de master in de internationale betrekkingen en diplomatie kunnen deze micro-credential niet volgen.