Supervisor voor psychotherapie en klinisch-psychologische behandeling

Supervisor voor psychotherapie en klinisch-psychologische behandeling

Deze opleiding bekwaamt je in het supervisie geven aan collega’s in opleiding. Het vergt didactische, relationele en professionele vaardigheden om supervisanten te begeleiden in hun psychotherapeutisch en/of klinisch werk met cliënten, afgestemd op hun persoonlijke leerbehoefte. De opleiding veronderstelt een bereidheid en de vaardigheden om kritisch te reflecteren op eigen handelen.

Toelatingsvoorwaarden

De opleiding tot supervisor staat open voor wie een geestelijk gezondheidszorgberoep uitoefent en supervisie geeft in de GGZ. Een masterdiploma is een vereiste. 

Als kandidaat-deelnemer heb je naast je basisberoep een psychotherapie-opleiding achter de rug of heb je voldoende klinische ervaring (minimum 3 jaar) met klinische behandelingen en superviseer je opleidingen of collega’s in de GGZ-beroepen. 

Je kan eventueel uitgenodigd worden voor een intakegesprek (60 euro/gesprek).  

Aanmeldingen zijn mogelijk tot en met 20 december 2023.

Organisatie van de opleiding

De jaaropleiding bestaat uit twee delen:

  • een theoretisch gedeelte van 11 lesdagen
  • een supervisiegedeelte van 6 uren supervisie van eigen supervisiepraktijk in groepjes van drie supervisoren-in-opleiding


Programma

Het theoretisch gedeelte van de jaaropleiding bestaat uit 11 lesdagen, telkens van 9.30 tot 13 uur.

20/01/2024: Kennismaking en contractfase 

24/02/2024: Het supervisieproces   

23/03/2024: Beginfase en installeren van het kader van supervisie  

20/04/2024: Procesbevorderende technieken en methoden 

25/05/2024: Hanteren van supervisierelatie 

15/06/2024: Emotionele reacties bij de supervisant 

28/09/2024: Groepssupervisie 

19/10/2024: Overdracht en tegenoverdracht? 

23/11/2024: Deontologie 

14/12/2024: Evalueren en afronden van het supervisieproces 

22/02/2025: Eindreflectie

Keuzemodules

De volgende keuzemodules worden in het tweede semester van academiejaar 2023-2024 gegeven. Klik op de titel voor de pdf met meer informatie:

Voor wie: (aspirant-)supervisoren in de GGZ en/of psychotherapeutische zorg
Locatie: Campus Duffel: Congrescentrum De Kleiput
Kostprijs: 120 euro per module. Betaling met KMO-portefeuille mogelijk
Informatie en inschrijving: rosanne.verwulst@emmaus.be

Locatie

Campus Duffel: Congrescentrum De Kleiput

Kostprijs

  • Jaaropleiding: seminaries en supervisie: 2000 euro
  • Keuzemodules: 120 euro/module

Betaling met KMO-portefeuille is mogelijk.