Kwaliteitszorg en cijfers

Master TEW: bedrijfskunde

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het najaar 2021 vond dit plaats voor de opleiding toegepaste economische wetenschappen.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert over zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student.

Op 15, 16 en 17 mei 2018 bezocht het peerreviewteam de opleidingen van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie en besliste unaniem het vertrouwen in de opleidingen te bevestigen.

Bevindingen van het peerreviewteam

De opleidingen kunnen pronken met erg kwaliteitsvol onderwijs.

Dit uit zich voornamelijk in de tevredenheid van de studenten. Toch wordt best werk gemaakt van een formele studentenvertegenwoordiging.

Het peerreviewteam trof een sterke kwaliteitscultuur aan bij de verschillende opleidingen, gebaseerd op een krachtige missie en gevoed door veel overleg. De opleidingen kunnen zich nog versterken door meer studenten warm te maken voor een economische opleiding aan UAntwerpen, onder andere door een betere, meer gefocuste, marketing en aandacht voor de secundaire scholen.

De opleidingen staan heel sterk op het vlak van internationalisering, al zetten de opleidingen best in op meer interactie en integratie van inkomende internationale studenten.

Daarnaast waardeert het reviewteam de inspanningen voor blended learning. De opleidingen stellen de student centraal, al worden ze aangemoedigd te blijven inzetten op praktijkervaring en te werken met activerende onderwijsvormen.

Het peerreviewteam geeft het advies om de alumniwerking per opleiding te versterken.

De opleidingen in de bedrijfskunde blinken uit in de nabijheid van hun docenten en hebben de Engelstalige masteropleiding als voorname troef. Belangrijk is wel dat het onderscheid in de bacheloropleiding tussen bedrijfskunde en economisch beleid voldoende duidelijk is voor studenten en dat het Engelstalige masterprogramma voldoende aandacht voor praktijk heeft.

Daarnaast raadt het peerreviewteam de opleidingen in het economisch beleid sterk aan de studentenaantallen goed te monitoren en het integreren van behavioural economics te overwegen.

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.