Masterproef in de master TEW: bedrijfskunde

In een masteropleiding is het zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek zeer belangrijk. Dit komt aan bod in je masterproef.

Daarin ligt de nadruk op het kunnen toepassen van wetenschappelijke concepten op een theoretische probleemstelling uit de bedrijfseconomie of een concreet bedrijfseconomisch beleidsvraagstuk in een profit-, non-profit- of overheidsorganisatie.

Voorbeelden