Internationalisering in de Antwerpse haven

Voorbeeld van een masterproef

Steeds meer havenautoriteiten gaan actief op zoek naar samenwerkingen met buitenlandse havenautoriteiten of ondernemers binnen de maritieme industrie. Dat noemt men 'uitwaartse internationalisering'. De laatste tien jaar onwikkelden de havenautoriteiten van Rotterdam, Antwerpen en Hamburg internationale netwerken.

Waarom ze dat doen? Om de eigen reputatie te versterken en om commerciële opportuniteiten op te zoeken. Of deze trend effectief ook naar de toekomst toe zal worden doorgetrokken, blijft een open vraag.

Daarom trachtte masterstudent Salah (TEW: bedrijfskunde) in zijn masterproef een beeld te schetsen over deze recente internationaliseringstrend binnen de haveneconomie. Hij voerde een Antwerpse casestudie uit, met het Havenbedrijf Antwerpen als case.

Salah: "De Haven van Antwerpen profileert zich als strategisch goed bereikbare, belangrijke en veelzijdige wereldhaven. Met een duurzame en innovatieve blik op de toekomst, wilt de Antwerpse haven meerwaarde creëren voor al haar stakeholders. Uit mijn interviews en onderzoek concludeer ik dat internationalisering op een organische manier tot de verantwoordelijkheden van het Havenbedrijf is gaan behoren."

Salah vatte enkele conclusies samen over de uitwaartse internationaliseringsstrategie. "De meest opvallende is dat het Havenbdrijf Antwerpen vooral inzet op consulting en kennisoverdracht." Als belangrijkste strategische regio's identificeerde hij Afrika, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten.

Salah mocht op maandag 17 februari 2020 de FORWARD Belgium Award in ontvangst nemen voor zijn masterproef.

Salah: "Aan de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie beleefde ik vier fantastische jaren. Ik kan terugblikken op een mooi leer- en ontwikkelingsproces, met ups en downs, dat mij gevormd heeft tot de persoon die ik nu ben. Studeren aan de Universiteit Antwerpen zal voor mij altijd een zeer aangename herinnering blijven."