Voorbeeldrooster academiejaar 2020 - 2021 -Modeltraject

Dit voorbeeldrooster toont je hoe de lesweken er in grote lijnen én in niet-coronatijden uitzien. Dit rooster toont àlle opleidingsonderdelen, waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van jouw programma. Het uurrooster wordt nog herwerkt volgens de richtlijnen voor physical distancing. Het reële uurrooster bij het begin van het academiejaar kan dus erg verschillen van dit voorbeeldrooster.
Week
19
okt

maandag

8:30 10:30

Inleiding tot de economie

Hoorcollege Stadscampus
10:30 12:30

Inleiding tot de economie

Practicum
10:30 12:30

Inleiding tot de economie

Practicum Stadscampus
10:30 12:30

Inleiding tot de economie

Practicum Stadscampus
10:30 12:30

Logistiek en transport

Hoorcollege Stadscampus
14:00 16:00

Kwantitatieve beleidsmethoden

Hoorcollege Stadscampus
18:00 20:00

Beschrijvende statistiek en kansrekenen

Extra hoorcolleges
Hoorcollege Stadscampus
20
okt

dinsdag

8:30 10:30

Inleiding tot de economie

Practicum
8:30 10:30

Inleiding tot de economie

Practicum Stadscampus
8:30 10:30

Beschrijvende statistiek en kansrekenen

Hoorcollege Stadscampus
10:30 12:30

Beschrijvende statistiek en kansrekenen

Hoorcollege
10:30 12:30

Inleiding tot de economie

Practicum Stadscampus
10:30 12:30

Inleiding tot de economie

Practicum Stadscampus
12:30 13:30

Wiskundige methoden en technieken

Niet verplicht
Hoorcollege Stadscampus
13:00 16:00

Kwantitatieve beleidsmethoden

Practicum
16:00 18:00

Wiskundige methoden en technieken

Hoorcollege Stadscampus
21
okt

woensdag

9:30 12:30

Principles of International Business

Hoorcollege Stadscampus
13:00 16:00

Inleiding tot de financiële verslaggeving

Hoorcollege Stadscampus
13:00 16:00

Digital Organisation

Hoorcollege Stadscampus
16:00 19:00

Wiskundige methoden en technieken

Traag tempo
Practicum
16:00 18:00

Inleiding tot de economie

Practicum Stadscampus
16:00 18:00

Inleiding tot de economie

Practicum Stadscampus
16:00 19:00

Wiskundige methoden en technieken

Traag tempo
Practicum Stadscampus
16:00 18:00

Operations Management

Hoorcollege
22
okt

donderdag

8:30 10:30

Wiskundige methoden en technieken

Normaal tempo
Practicum
8:30 10:30

Wiskundige methoden en technieken

Normaal tempo
Practicum Stadscampus
13:00 16:00

Kwantitatieve beleidsmethoden

Practicum
13:00 16:00

Kwantitatieve beleidsmethoden

Practicum
13:00 16:00

Wiskundige methoden en technieken

Traag tempo
Practicum Stadscampus
14:00 16:00

Beschrijvende statistiek en kansrekenen

Practicum
14:00 16:00

Inleiding tot de economie

Practicum Stadscampus
14:00 16:00

Inleiding tot de economie

Practicum Stadscampus
14:00 16:00

Beschrijvende statistiek en kansrekenen

Practicum Stadscampus
14:00 16:00

Beschrijvende statistiek en kansrekenen

Practicum Stadscampus
16:00 18:00

Inleiding tot de economie

Hoorcollege
16:00 18:00

Vennootschapsrecht

Hoorcollege Stadscampus
18:00 20:30

Inleiding tot de financiële verslaggeving

Hoorcollege Stadscampus
23
okt

vrijdag

8:30 10:30

Beschrijvende statistiek en kansrekenen

Practicum
8:30 10:30

Management accounting en controle

Hoorcollege Stadscampus
8:30 10:30

Beschrijvende statistiek en kansrekenen

Practicum Stadscampus
10:30 12:30

Bedrijfsfiscaliteit

Hoorcollege Stadscampus
14:00 17:00

Kwantitatieve beleidsmethoden

Practicum Stadscampus
Dit voorbeeldrooster toont je hoe de lesweken er in grote lijnen én in niet-coronatijden uitzien. Dit rooster toont àlle opleidingsonderdelen, waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van jouw programma. Het uurrooster wordt nog herwerkt volgens de richtlijnen voor physical distancing. Het reële uurrooster bij het begin van het academiejaar kan dus erg verschillen van dit voorbeeldrooster.