Toxische en biologische agentia

Toxische en biologische agentia

Micro-credential

De basis voor het beperken van incidenten en de gevolgen ervan

Wat?

Dit is één van de opleidingsonderdelen van het postgraduaat adviseur gevaarlijke stoffen en heeft als doel om veiligheidsverantwoordelijken of brandweermannen van publieke of private sectoren op te leiden, die enkel de basis voor het inschatten van toxisch en biologische agentia bij incidenten nodig hebben. Het heeft tot doel inzichten aan te leren die toelaten om op een gestructureerde wijze risico’s in te schatten van toxische en biologische agentia in het kader van incidenten. Het heeft tot doel noodplanning voor en inschatten van risico’s tijdens incidenten en grote branden te ondersteunen. De adviezen van deze specialist moeten ongevallen voorkomen en de gevolgen van een ongeval met toxische en biologische producten beperken. Deze micro-credential leidt u niet op tot volwaardig adviseur gevaarlijke stoffen maar geeft enkel inzicht in 1 opleidingsonderdeel van de PAVO AGS (adviseur gevaarlijke stoffen).

Voor Wie?

Medewerkers van de brandweer, civiele bescherming of bedrijven die moeten adviseren bij incidenten met gevaarlijke stoffen.