Vorming van het sociaal-economisch beleid

Opleidingsinfo

De opleiding vindt plaats op 15 vrijdagen in de periode van oktober tot mei op de Stadscampus. Wij houden rekening met de schoolvakanties. 

VOSEB biedt de opleiding zowel live als digitaal aan. Digitaal vindt de opleiding plaats met het leerplatform (Black Board Collaborate) van de UAntwerpen.

Voltijdse opleiding

De voltijdse opleiding duurt 1 academiejaar. Het uitgangspunt van de opleiding voor 2021-2022 is 'Vakbond als hefboom voor sociale verandering: het Belgische sociale model en zijn evolutie na WOII'.

De studenten leren het Belgische sociale model hanteren. Het Belgische sociale model is een systeem van collectief onderhandelen over arbeid en sociale zekerheid.  Zelfs in tijden van pandemie zorgt het Belgische sociale model voor bescherming, gelijkheid en welvaart.

VOSEB geeft een basiskennis aan arbeidsrecht: de overlegorganen op het ondernemingsniveau, de paritaire comités en het nationale overlegniveau, de sociale verkiezingen en het belang van het internationaal recht voor het Belgische sociale model. Tevens actualiseert VOSEB het arbeidsrecht met het loonoverleg, de aansprakelijkheid van de werkgever tijdens de pandemie, de rechten van werknemers om onveilig werk te weigeren, het recht op deconnectie en de organisatie van telethuiswerk.

Verder analyseert VOSEB hoe na WOII het Belgische Sociale model de werknemers emancipeerde.

-          Hoe verliep het loonoverleg?

-          Hoe bouwden mensen hun leven op in de Welvaartstaat na WOII?

-          Hoe bespeelden de vakbonden de media in een nationale verzuilde pers?

-          Wat was de bijdrage van de kolonie Belgisch-Congo aan de uitbouw van de Belgische Welvaartstaat?

-          Hoe schraagde het nationale economische beleid de evolutie van het nationale sociale beleid?

-          Wat is de impact van de actieve welvaartstaat en de globalisatie op het Belgische Sociale model?

VOSEB biedt antwoorden op voorgaande vragen. Die antwoorden helpen délégués bij de actuele uitdagingen van het Belgische Sociale model:

-          De economische instrumenten om het sociale model te dragen

-          De financiering van de sociale zekerheid

-          Het loonoverleg

-          De decentralisatie van het overleg

-          Het niet standaard contract

-          De impact van juridiseren op de syndicale vrijheid en

-          De polarisatie onder de werknemers.


Lesdagen

Lesdagen:

 • 22 oktober 2021
 • 29 oktober 2021
 • 19 november 2021
 • 26 november 2021
 • 03 december 2021
 • 10 december 2021
 • 17 december 2021
 • 14 januari 2022
 • 21 januari 2022
 • 28 januari 2022
 • 04 februari 2022
 • 11 februari 2022
 • 18 februari 2022
 • 25 februari 2022
 • 11 maart 2022

Deze lessen vinden plaats op vrijdagen van 8:30 tot 13:00 en van 14:00 tot 16:30. De colleges starten op vrijdag 22 oktober 2021. Zij worden onderbroken voor de herfst–, kerst–, krokus– en paasvakantie.

Plaats: De cursussen vinden plaats op de Stadscampus (STC) van de Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen.

Doelstellingen

Het postgraduaat bouwt verder op de vorming aangeboden door de vakbeweging met een ruim gamma aan vaardigheden:

 • verwerken van fundamentele informatie over actuele thema’s
 • ontwikkelen van een diepgaande en coherente visie op een zelf gekozen thema
 • bediscussiëren in groep, met 3 vakbonden, van actuele problemen op basis van wetenschappelijke informatie
 • gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor het overleg in de eigen sector of organisatie op basis van wetenschappelijke informatie
 • toepassen van de wetenschappelijke informatie op de eigen werksituatie
 • situeren van de eigen ervaring in de maatschappelijke processen
 • ontdekken van de wijze waarop strategische beslissingen in de onderneming genomen worden.

De vaardigheden worden ontwikkeld op basis van de volgende kennis:

 • ervaringen van de studenten opgedaan in sectoren of organisaties
 • fundamenten van sociologie, economie en arbeidsrecht
 • resultaten van toegepast onderzoek.

Uiteindelijk verdiepen en verbreden afgevaardigden, leden ondernemingsraad en comité de volgende competenties tijdens de opleiding:
strategisch inzetten van wetenschappelijke informatie:

 • omgaan met informatie
 • sociaal overleg en arbeidsverhoudingen
 • communicatie en samenwerking
 • inzicht en herkennen van ondernemingszin en ondernemerschap.

Lesgevers

 De titularissen zijn verbonden aan:

 • UAntwerpen Faculteit Rechten, Sociale wetenschappen en Bedrijfswetenschappen en Economie.

Verder werkt VOSEB samen met:

 • Universiteit Gent
 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Vrije Universiteit Brussel
 • Université Catholique de Louvain
 • Departement Werk Sociale Economie
 • VDAB
 • Europees Vakverbond
 • Van Artevelde Hogeschool
 • Federale Overheidsdienst voor werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
 • Sociaal Economische Raad Vlaanderen
 • en vele anderen

Evaluatie

​Als evaluatie moet je tijdens de laatste lesdag een oefening oplossen.

Je ontvangt na een succesvolle voltooiing een bewijs van permanente vorming in de 'vorming van het sociaal-economisch beleid'.

Je kan tevens met je creditbewijzen voor de opleidingsonderdelen sociologie, economie en arbeids­recht vrijstellingen aanvragen bij de volgende opleidingen:

 • maatschappelijk werk aan de Hogeschool Heverlee en de Erasmus Hogeschool
 • sociaal recht aan de Universiteit Antwerpen

Hiervoor leg je mondeling examen af over de opgegeven leerstof.