Vorming van het sociaal-economisch beleid

Opleidingsinfo

De opleiding vindt plaats op 15 vrijdagen in de periode van oktober tot maart op de Stadscampus. Wij houden rekening met de schoolvakanties. 

De voltijdse opleiding duurt 1 academiejaar. Het uitgangspunt van de opleiding voor 2022-2023 is 'De inkomsten van de sociale zekerheid en het overleg in de onderneming in tijden van crisis'.

De Sociale Zekerheid is één van de grootste verwezenlijkingen van de 20e eeuw. Ze is de vrucht van de emancipatiestrijd van de arbeidersbeweging, die ondertussen miljoenen burgers bestaanszekerheid biedt bij ziekte, werkloosheid of ouderdom. Maar die bescherming kent zijn prijs.

De uitdaging was steeds om voldoende inkomsten te vinden om de bescherming te financieren, en die uitdaging is er niet kleiner op geworden.

Nieuwe tewerkstellingsvormen, kortingen op tewerkstelling en besparingen zetten de inkomsten van de sociale zekerheid onder druk. Dat heeft zijn impact op het overleg in de onderneming. Onderaanneming, detachering en schijnzelfstandigen confronteren de delegee met een versnipperde achterban. Vervolgens willen werknemers dikwijls een snelle return bijvoorbeeld met cafetariaplannen, waardoor de Sociale Zekerheid inkomsten misloopt.

Politieke krachten vormen op basis van de  inkomsten, opinies over de Sociale Zekerheid.  Werknemers in de onderneming verlaten soms de gedachte van bescherming voor iedereen voor de idee van een bescherming van een selecte groep.  De opleiding biedt inzicht in discours, communicatie en wetenschappelijk onderzoek over de Sociale Zekerheid.

Het voorgaande speelt zich bovendien af tegen een achtergrond van opeenvolgende crisissen. De pandemie, klimaatcrisis, daling van de koopkracht vragen om extra en soms nieuwe bescherming van de Sociale Zekerheid.

Kortom reden genoeg om grondig na te denken over de financiering van de sociale zekerheid. En dat doen we samen, tijdens deze opleiding.

Lesdagen

Lesdagen:

 • 07 oktober 2022
 • 14 oktober 2022
 • 21 oktober 2022
 • 28 oktober 2022
 • 18 november 2022
 • 25 november 2022
 • 02 december 2022
 • 09 december 2022
 • 16 december 2022
 • 13 januari 2023
 • 20 januari 2023
 • 27 januari 2023
 • 03 februari 2023
 • 10 februari 2023
 • 03 maart 2023​

Deze lessen vinden plaats op vrijdagen van 8:30 tot 13:00 en van 14:00 tot 16:30. De colleges starten op vrijdag 07 oktober 2022. Zij worden onderbroken voor de herfst–, kerst–, krokus– en paasvakantie.

Plaats: De cursussen vinden plaats op de Stadscampus (STC) van de Universiteit Antwerpen, Grote Kauwenberg 18, 2000 Antwerpen.

Doelstellingen

Het postgraduaat bouwt verder op de vorming aangeboden door de vakbeweging met een ruim gamma aan vaardigheden:

 • verwerken van fundamentele informatie over actuele thema’s
 • ontwikkelen van een diepgaande en coherente visie op een zelf gekozen thema
 • bediscussiëren in groep, met 3 vakbonden, van actuele problemen op basis van wetenschappelijke informatie
 • gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor het overleg in de eigen sector of organisatie op basis van wetenschappelijke informatie
 • toepassen van de wetenschappelijke informatie op de eigen werksituatie
 • situeren van de eigen ervaring in de maatschappelijke processen
 • ontdekken van de wijze waarop strategische beslissingen in de onderneming genomen worden.

De vaardigheden worden ontwikkeld op basis van de volgende kennis:

 • ervaringen van de studenten opgedaan in sectoren of organisaties
 • fundamenten van sociologie, economie en arbeidsrecht
 • resultaten van toegepast onderzoek.

Uiteindelijk verdiepen en verbreden afgevaardigden, leden ondernemingsraad en comité de volgende competenties tijdens de opleiding:
strategisch inzetten van wetenschappelijke informatie:

 • omgaan met informatie
 • sociaal overleg en arbeidsverhoudingen
 • communicatie en samenwerking
 • inzicht en herkennen van ondernemingszin en ondernemerschap.

Lesgevers

 De titularissen zijn verbonden aan:

 • UAntwerpen Faculteit Rechten, Sociale wetenschappen en Bedrijfswetenschappen en Economie.

Verder werkt VOSEB samen met:

 • Universiteit Gent
 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Vrije Universiteit Brussel
 • Université Catholique de Louvain
 • Departement Werk Sociale Economie
 • VDAB
 • Europees Vakverbond
 • Van Artevelde Hogeschool
 • Federale Overheidsdienst voor werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
 • Sociaal Economische Raad Vlaanderen
 • en vele anderen

Evaluatie

De studenten krijgen opleiding in het opstellen van een onderzoeksplan. De studenten maken een oefening in het opstellen van een onderzoeksplan tijdens de lesuren. De studenten gebruiken hun eigen ervaring in de organisatie om een onderzoeksplan op te stellen.

De studenten krijgen een getuigschrift Vorming Sociaal Economisch Beleid UAntwerpen.