Side header image

Postgraduaat in de psychotherapie: optie volwassenen

Opleidingsinfo

Het programma omvat vier deeltijdse opleidingsjaren en start om de twee jaar. De volgende opleidingscyclus start in oktober 2016.

De contactmomenten vinden plaats van oktober tot juni op donderdagen (van 13.30 uur tot 19.30 uur), met af en toe een tweedaagse op donderdag en vrijdag of vrijdag en zaterdag.

De eerste twee opleidingsjaren zijn het minst intensief met 23 tot 25 contactdagen. In het derde en vierde opleidingsjaar zijn er 30 tot 35 contactdagen.