Studieprogramma van de master taalkunde

De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Master in de taalkunde
Academiejaar :
De student heeft de keuze tussen:
- Master Taalkunde met profiel Taal in gebruik
- Master Taalkunde met profiel Computationele Psycholinguïstiek
- Master Taalkunde met profiel Digitale Tekstanalyse

Masterproef

Masterproef18sp1e+2e sem
 

Verplicht opleidingsonderdeel

Methodologie en statistische dataverwerking6sp1e sem.
Lesterhuis, Marije
 

Optie taal in gebruik

De student kiest 2 opleidingsonderdelen uit deze lijst:

 
Vergelijking van linguïstische modellen6sp1e sem.
Nuyts, Jan
Phonetics and phonology6sp2e sem.
Verhoeven, Jo
 
Sociolinguïstiek van online communicatie6sp1e sem.
Vandekerckhove, Reinhild
Pragmatics6sp1e sem.
Brisard, Frank
Psycholinguïstiek6sp1e sem.
Sandra, Dominiek
 
Language Variation and Change in Adults6sp2e sem.
Petré, Peter
 
 
Language management and policy6sp2e sem.
Vermandere, Dieter
 

Talen

Drie opleidingsonderdelen te kiezen (18 studiepunten) uit het onderstaande aanbod, van een taal die reeds in de bachelor werd gevolgd.
Wanneer je één van de aangeboden vakken gedoceerd aan UGent/KUL wenst op te nemen, vul je het aanvraagformulier 'Interuniversitair akkoord' in. (terug te vinden op de facultaire website onder 'Formulieren')

Taaldynamiek: dialectsociologie en modern streektaalonderzoek van het Duits6sp2e sem.
Smits, Tom
Duitse taalkunde: verandering en variatie6sp1e sem.
Feyaerts, Kurt
Duitse taalkunde: theorie en descriptie6sp1e sem.
Feyaerts, Kurt
Taal en geslacht6sp1e sem.
Mortelmans, Tanja
 
Phonetics and phonology6sp2e sem.
Verhoeven, Jo
Curriculum and syllabus design6sp2e sem.
Van De Poel, Kris
Pragmatics6sp1e sem.
Brisard, Frank
Language Variation and Change in Adults6sp2e sem.
Petré, Peter
English Sociolinguistics6sp2e sem.
De Wit, Astrid
Fieldwork in English Linguistics6sp1e sem.
De Wit, Astrid
Digital Humanities Summer School6sp2e sem.
Van Hulle, Dirk
Kestemont, Mike
 
Grammaticalisatie en taalverandering6sp2e sem.
Vanderheyden, Ann
Semantiek. Le marquage évidentiel et modal en français6sp1e sem.
Dendale, Patrick
 
Spreken en horen6sp2e sem.
Verhoeven, Jo
Gillis, Steven
Faes, Jolien
Zin en betekenis6sp1e sem.
Nuyts, Jan
Discours6sp2e sem.
Nuyts, Jan
Taalcontact en taaldynamiek6sp2e sem.
Vandekerckhove, Reinhild
Psycholinguïstiek6sp1e sem.
Sandra, Dominiek
Taalverwerving6sp1e sem.
Gillis, Steven
Kloots, Hanne
Faes, Jolien
 
Grammatica en pragmatiek van het conversationeel Spaans6sp1e sem.
Gras, Pedro
Spaans in contact en in contrast6sp1e sem.
Enghels, Renata
Spaanse taalkunde: het Spaans van Latijns-Amerika6sp2e sem.
Bouzouita, M.
 

Optie computationele psycholinguistiek

Cognitive Artificial Intelligence6sp2e sem.
De Pauw, Guy
Daelemans, Walter
Psycholinguïstiek6sp1e sem.
Sandra, Dominiek
Programmeren voor Taal- en Letterkunde6sp1e sem.
Daelemans, Walter
Kestemont, Mike
Manjavacas, Enrique
Computertaalkunde6sp1e sem.
Daelemans, Walter
Markov, Ilia
 

Talen

Eén opleidingsonderdeel te kiezen uit het onderstaande aanbod, van een taal die reeds in de bachelor werd gevolgd

Taaldynamiek: dialectsociologie en modern streektaalonderzoek van het Duits6sp2e sem.
Smits, Tom
Duitse taalkunde: verandering en variatie6sp1e sem.
Feyaerts, Kurt
Duitse taalkunde: theorie en descriptie6sp1e sem.
Feyaerts, Kurt
Taal en geslacht6sp1e sem.
Mortelmans, Tanja
 
Phonetics and phonology6sp2e sem.
Verhoeven, Jo
Curriculum and syllabus design6sp2e sem.
Van De Poel, Kris
Pragmatics6sp1e sem.
Brisard, Frank
Language Variation and Change in Adults6sp2e sem.
Petré, Peter
English Sociolinguistics6sp2e sem.
De Wit, Astrid
Fieldwork in English Linguistics6sp1e sem.
De Wit, Astrid
Digital Humanities Summer School6sp2e sem.
Van Hulle, Dirk
Kestemont, Mike
 
Grammaticalisatie en taalverandering6sp2e sem.
Vanderheyden, Ann
Semantiek. Le marquage évidentiel et modal en français6sp1e sem.
Dendale, Patrick
 
Spreken en horen6sp2e sem.
Verhoeven, Jo
Gillis, Steven
Faes, Jolien
Zin en betekenis6sp1e sem.
Nuyts, Jan
Discours6sp2e sem.
Nuyts, Jan
Taalcontact en taaldynamiek6sp2e sem.
Vandekerckhove, Reinhild
Psycholinguïstiek6sp1e sem.
Sandra, Dominiek
Taalverwerving6sp1e sem.
Gillis, Steven
Kloots, Hanne
Faes, Jolien
 
Grammatica en pragmatiek van het conversationeel Spaans6sp1e sem.
Gras, Pedro
Spaans in contact en in contrast6sp1e sem.
Enghels, Renata
Spaanse taalkunde: het Spaans van Latijns-Amerika6sp2e sem.
Bouzouita, M.
 

Optie Digitale tekstanalyse

Programmeren voor Taal- en Letterkunde6sp1e sem.
Daelemans, Walter
Kestemont, Mike
Manjavacas, Enrique
Digitale tekstanalyse en literaire theorie6sp2e sem.
Kestemont, Mike
Schrijvers aan het werk: tekstgenetisch onderzoek en teksteditie6sp2e sem.
Van Hulle, Dirk
Beloborodova, Olga
 

Keuze opleidingsonderdelen

Twee opleidingsonderdelen te kiezen uit onderstaande lijst

Computertaalkunde6sp1e sem.
Daelemans, Walter
Markov, Ilia
 

Vrije ruimte

studiepunten te kiezen: stage bij een onderzoeksgroep of uit de resterende opleidingsonderdelen van deze master of opleidingsonderdeel van een andere masteropleiding dan Taalkunde, met inbegrip van masteropleidingen buiten de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, na goedkeuring door de OC TLET

 
Stage6sp2e sem.
Petré, Peter