Kwaliteitszorg en cijfers

Kwaliteitszorg

Elke opleiding aan de Universiteit Antwerpen doorloopt een zesjarige kwaliteitszorgcyclus met halverwege een moment van interne procesbewaking en -sturing. 

In jaar drie werd de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en -sturing. In het voorjaar 2021 vond dit plaats voor de opleiding taalkunde.

De zesjarige kwaliteitszorgcyclus wordt afgesloten met een peer review. Op basis van een zelfreflectie gaat de opleiding in gesprek met een peerreviewteam dat bestaat uit interne en externe experten en een student.

Op 14 en 15 november 2018 bezocht het peerreviewteam de masteropleiding taalkunde en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

Belangrijkste conclusies uit de peer review

De opleiding heeft een kritische ingesteldheid om de eigen werking en positie te verbeteren. De opleiding streeft ernaar de studenten zoveel als mogelijk in staat te stellen hun interesses te volgen. In de Master Taalkunde zijn er o.a. daarom drie specialisatieopties: (1) Taal in gebruik (2) Computationele psycholinguïstiek en (3) Digitale Tekstanalyse. In deze laatste optie wordt een brug geslagen tussen taalkunde en literatuurwetenschap. 

Onder meer door de inzet van docenten die vooraanstaande experts zijn inzake digitalisering in de literatuur- en de taalstudie, krijgt deze belangrijke nieuwe ontwikkeling de nodige aandacht in de opleiding. 

Het peerreviewteam besluit dat de masterproeven van een goed niveau zijn. Alle masterstudenten Taalkunde kunnen een professionele of een onderzoeksstage opnemen. De Master Taalkunde valt vooral op door zijn sterke onderzoeksoriëntatie, wat een belangrijke rekruteringsbasis voor doctoraatsstudenten is. 

De onderwijscommissie zal de internationalisering verder versterken door structurele buitenlandse partnerschappen te ontwikkelen en drempels voor uitwisseling, zoals de administratieve last en het verkrijgen van equivalenties voor in het buitenland gevolgde opleidingsonderdelen, weg te nemen. De onderwijscommissie bouwt blended leren verder uit. Hoewel studenten formeel vertegenwoordigd zijn in raden en commissies, engageert de opleiding zich om de inspraak, participatiemogelijkheden en communicatie met de studenten nog verder te versterken. Op advies van het peerreviewteam reflecteert de onderwijscommissie kritisch over de afstudeerrichtingen in de Master Taal- en Letterkunde en de specialisatieopties in de Master Taalkunde. Ze bekijkt in hoeverre het zinvol en nuttig is dat beide masteropleidingen en de analoge keuzemogelijkheden naast elkaar blijven bestaan. Onder andere in functie van het verhogen van de studentenaantallen, zal de onderwijscommissie overwegen om een Engelse variant van de Master Taalkunde in te richten.

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft meer gedetailleerde en vergelijkende informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.