Voorbeeldrooster academiejaar 2019 - 2020 -Modeltraject

Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.
Week
17
feb

maandag

8:30 10:30

Verklarende statistiek

Hoorcollege Stadscampus
10:30 12:30

Verklarende statistiek

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
10:30 12:30

Verklarende statistiek

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
13:00 16:00

Wiskundige methoden en technieken

SP en VP (niet voor BSEW)
Seminarie/Werkcollege Stadscampus
13:00 16:00

Bachelorproef Bedrijfskunde - Financiering

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
14:00 16:00

Bachelorproef Bedrijfskunde - Transporteconomie en logistiek

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
16:00 18:00

Wiskundige methoden en technieken

Hoorcollege Stadscampus
18
feb

dinsdag

8:30 10:30

Bachelorproef Bedrijfskunde - Europees en internationaal ondernemen

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
11:30 13:30

Verklarende statistiek

Extra hoorcolleges
Hoorcollege Stadscampus
16:00 19:00

Wiskundige methoden en technieken

Niet voor SP en VP
Seminarie/Werkcollege Stadscampus
16:00 18:00

Verklarende statistiek

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
18:00 20:00

Onderzoeksmethodologie

Opname
Hoorcollege Stadscampus
19
feb

woensdag

14:00 17:00

Inleiding tot de financiële markten 1

Opname
Hoorcollege Stadscampus
14:00 16:00

Bachelorproef Bedrijfskunde - Beleidsinformatica

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
20
feb

donderdag

8:30 10:30

Productiemanagement

Hoorcollege Stadscampus
8:30 10:30

Wiskundige methoden en technieken

Niet voor SP en VP
Seminarie/Werkcollege Stadscampus
10:30 12:30

Financiële rapportering en analyse

Hoorcollege Stadscampus
10:30 12:30

Bachelorproef Bedrijfskunde - Beleidsinformatica

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
14:00 18:00

Principles of Financial Management

Hoorcollege
Dit voorbeeldrooster toont toekomstige studenten hoe de lesweken er in grote lijnen uitzien. Dit rooster toont alle opleidingsonderdelen waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van een individueel programma. Het voorbeeldrooster is steeds actueel, maar voor de start van het semester is het mogelijk dat nog niet alle lesactiviteiten ingepland zijn. Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster.

Studenten die ingeschreven zijn consulteren altijd via SisAStudent hun persoonlijke collegerooster.