Side header image

Vorming van het sociaal-economisch beleid

Profiel

Wat?

De opleiding 'vorming van het sociaal-economisch beleid' (VOSEB) wil vakbondsafgevaardigden sterken in het overleg en de onderhandelingen met de werkgevers.

Tegelijkertijd voegt de vakbondservaring zin voor realiteit toe aan de onderwijs- en onderzoekspraktijk van de universiteit.

De opleiding bouwt verder op de vorming binnen de vakbonden.

De opleiding wordt om de twee jaar thematisch ingericht. De vakbonden bepalen samen met academici het thema van de opleiding naargelang de actualiteit en het sociaal belang. Het uitgangspunt van de opleiding voor 2017-2018 en 2018 - 2019 is “Sociale Rechtvaardigheid in een veranderde wereld: Effecten van globalisering en digitalisering op arbeid.”.

Voor wie?

De opleiding richt zich tot alle belangstellenden voor het sociaal-economisch beleid.

Vakbondsafgevaardigden die nood hebben aan wetenschappelijke steun vormen de belangrijkste doelgroep.

Als opstap volgen geïnteresseerden de basisopleiding in de eigen vakbeweging.