Publications are divided into the lines of research and orderd in backward chronological order on author.

1. The ability-to-pay principle as a leitmotiv for the reform of personal income tax in an active welfare state

2021

B. Peeters, “The design of Covid-19 recovery contributions: taxes or social security contributions?”, EC tax review - ISSN 0928-2750 - 30:5-6(2021), p. 236-241

B. Peeters en A. Van de Vijver, “De Europeesrechtelijke dimensie van de kwalificatie van verplichte bijdragen als socialezekerheidsbijdrage dan wel als belasting”JPB : liber amicorum Jean-Pierre Blumberg / Houben, R. [edit.]; et al. - ISBN 978-94-000-1384-1 - Antwerpen, Intersentia, 2021, p. 475-488

B. Peeters, “Mind the (digital) gap”, Algemeen fiscaal tijdschrift - ISSN 0772-6465 - 12(2021), p. 2-4

B. Peeters, Fiscale discriminaties op grond van (beperkte) wetenschappelijke data, Algemeen fiscaal tijdschrift - ISSN 0772-6465 - 11(2021), p. 2-4

2020

Peeters, B., Verbist, G., Derboven, J. en De Troeyer, K.,:“Taxshift binnen de Vlaamse woonfiscaliteit: economische en bevoegdheidsrechtelijkebeperkingen en opportuniteiten”, in: Studiedag. Tax Shift in de Vlaamse Fiscaliteit, 2 mei 2019, Departement Financiën & Begroting, 2020, p.8-43.   wettelijk depot, D/2020/3241/135.

2018

Smet, R. en Rivière, I., “Vergelijke wie vergelijke kan … Interesten uit Nederlands bouwdepot niet belastbaar dankzij schuldvergelijking”, noot onder Antwerpen 6 juni 2017, TFR 2018, afl. 534, p. 104-107.          

Smet, R. en Rivière, I., “Verschillende berekening belastbare inkomsten uit Belgisch vs. In buitenland gelegen vastgoed schendt vrij verkeer van kapitaal”, noot onder HvJ 12 april 2018, nr. C-110/17, SEW 2018, afl. 11, p. 461-465.          

Bruno Peeters, “Wat als… een algemene periodieke vermogensbelasting zou worden ingevoerd?”, in: Liber Amicorum Rik Deblauwe, Knops Publishing, Herentals, 2018, 523-577.

Kuypers, S., Figari F., & Verbist G. (2018) Redistribution in a joint income-wealth perspective: a cross-country comparison. EUROMOD Working Paper No 3/18, 30p. (also published as CSB Working Paper 18/05).

2017

Peeters Bruno en De Troeyer Kathleen, Beleidsrelevant onderzoek naar de juridische mogelijkheden om de Vlaamse fiscale maatregelen meer samenlevingsneutraal te maken. Verslag onderzoeksovereenkomst in opdracht van de Vlaamse Regering, departement Financiën en Begroting, Antwerpen, Antwerp Tax Academy, 2017, 183 p. full text:  https://repository.uantwerpen.be/docman/irua/234db0/146258.pdf

Peeters Bruno, "Algemene inleiding over de toepassing van het recht op eigendom in fiscale zaken" in Raedt, De, Sylvie [edit.]; Vijver, Van de, Anne [edit.], Grondrechten in fiscalibus, 1989-2014 / - ISBN 978-2-8044-7654-0 - Brussel, Larcier, 2016, p. 303-328.

Figari F., Paulus A., Sutherland H., Tsakloglou P., Verbist G., & Zantomio F., ‘Taxing home ownership: distributional effects of including net imputed rent in taxable income’, Fiscal Studies, 2017 vol.38(4), pp.525-557.

Diris R., Vandenbroucke F. en Verbist G., "The impact of pensions, transfers and taxes on child poverty in Europe : the role of size, pro-poorness and child orientation", Socio-economic review 2017, p. 1-31.

Peeters Bruno en Smet Rik, "De fiscale discussie in België. Wat drijft de Belgische fiscale wetgever?", Weekblad voor fiscaal recht (NL) - ISSN 0043-1796 - 7126:2(2016), p. 3-8.

Peeters Bruno en Smet Rik, "De techniek en (budgettaire) gevolgen van de verschillende fiscale beleidsinstrumenten in de meergelaagde Belgische personenbelasting", Algemeen fiscaal tijdschrift - ISSN 0772-6465 - 6-7(2016), p. 5-17.

Pauwels, K., "(Over-)belasting & draagkracht - verleden, heden en toekomst van het draagkrachtbeginsel in de inkomstenbelastingen", AFT 2017, afl. 10, p. 22-47.

Maes Luc en Plets Nicole (eds.), Handboek personenbelasting 2017, Mechelen, Wolters Kluwer, 2017, 1878 p.

2016

Peeters, Bruno, "Tax shift in EU-Member States: the growing impact of (shifting) recommendations by the European Commission on National Tax Policy", EC Tax Review 2016, afl. 3, p. 114-116.

Van de Vijver, Anne, "De capabilities-approach van Martha Nussbaum: een verkenning van mogelijke toepassingen in het belastingrecht", Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016, p. 759-762.

Peeters, Bruno, Smet, Rik en Verbist, Gerlinde, "Een rechtvaardige personenbelasting. Enkele denksporen.", De gids op maatschappelijk gebied 2016, afl. 5, p. 31-43.

Peeters Bruno en Smet Rik, "De fiscale discussie in België. Wat drijft de Belgische wetgever?", Weekblad voor Fiscaal Recht (NL) 2016, afl. 2, p. 3-8.

Kuypers, S., Figari, F., Verbist, G., ‘The Eurosystem Household Finance and Consumption Survey: A New Underlying Database for EUROMOD’, International Journal of Microsimulation, (2017) vol. 9(3): 35-65.

Vandelannoote, D., Decoster, A., Van Heukelom T. & Verbist, G., ‘Evaluating the quality of gross incomes in SILC: Compare them with fiscal data and recalibrate them using EUROMOD’, International Journal of Microsimulation, 9(3): 5-34.

Maes Luc en Plets Nicole (eds.), Handboek personenbelasting 2016, Mechelen, Wolters Kluwer, 2016, 1846 p.

2015

Peeters Bruno, Plets, Nicole en Smet, Rik, "Fiscale stimuli in de personenbelasting ter bevordering van de gezinsgeïntegreerde ouderenzorg", Antwerp Tax Academy, 59p.

Decoster, A., Perelman, S., Vandelannoote, D., Van Heukelom T. & Verbist, G. (2015), ‘Prélèvements fiscaux et prestations sociales en Belgique : l’impact de vingt années de réformes’, Revue Française d’économie, vol.29(4), pp.84-127.

Decoster, André, Perelman, Sergio, Vandelannoote, Dieter, Van Heukelom Toon & Verbist, Gerlinde (2015), A bird’s eye view on 20 years of tax-benefit reforms in Belgium, EUROMOD Working Paper No. EM 10/15, July 2015, 47p. (also published as CES Discussion Paper 15.07)

Maes Luc en Plets Nicole (eds.), Handboek personenbelasting 2015, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 1798 p.

2014

Peeters Bruno, "Mobility of EU Citizens and Family Taxation: A Hard to Reconcile Combination", EC tax review 2014, p. 118-120.

Peeters B., Smet R., Verbist G. en Meeusen L., De hervorming van de personenbelasting, Antwerpen, 2014, 192p. http://anet.uantwerpen.be/docman/irua/37ac83/128383.pdf

Verbist G. & Figari F. (2014), ‘The Redistributive Effect and Progressivity of Taxes Revisited: An International Comparison across the European Union’, in FinanzArchiv / Public Finance Analysis, vol.70(3), pp.405-429.

Maes Luc en Plets Nicole (eds.), Handboek personenbelasting 2014, Mechelen, Wolters Kluwer, 2014, 1778 p.

2013

Verbist, G. & Vanhille, J. (2013) ‘Tussen huursubsidie en woonbonus: een verdelingsanalyse voor Vlaanderen’ in D. Dierckx, J. Coene, A. Van Haarlem, P. Raeymaekers (red.), Armoede en Sociale Uitsluiting. Jaarboek 2013, Leuven, Acco, pp.293-307.

Maes Luc en Plets Nicole (eds.), Handboek personenbelasting 2013, Mechelen, Wolters Kluwer, 2013, 1705 p.

2012

Figari, Francesco - Paulus, Alari - Sutherland, Holly - Tsakloglou, Panos - Verbist, Gerlinde - Zantomio, Francesca. (2012), Taxing homeownership. Distributional effects of including net imputed rent in taxable income, EUROMOD Working Paper EM4/12, The Microsimulation Unit, ISER, s.l.: University of Essex, 24 p. [link]

Peeters, Bruno - Vandenberghe, Luk, "Fiscale uitdagingen anno 2011", Rechtskundig weekblad 75(2011-2012)1, p. 107-111.

Verbist, Gerlinde, “Taxes and inequality”, in: Hürlimann, Gisela -  Tanner, Jakob (Hrsg.), Steuern und umverteilen: Effizienz versus Gerechtigkeit?, Zürich: Reihe Zürcher Hochschulforum, Band 48, p. 189-204.

Plets Nicole, "De fiscale behandeling van betaalde en ontvangen onderhoudsgelden in de personenbelasting", in Samenlevingsvormen & recht: huwelijk, wettelijk en feitelijk samenwonen: vijfde Antwerps Juristencongres, Antwerpen, Maklu 2012, p. 155-238.

Maes Luc en Plets Nicole (eds.), Handboek personenbelasting 2012, Mechelen, Wolters Kluwer, 2012, 1718 p.

2011

Ghysels, Joris - Vanhille, Josefine - Verbist, Gerlinde,  "A care time benefit as a timely alternative for the non-working spouse compensation in the Belgian tax system", International Journal of Microsimulation 4 (2011) 2, p.57-72. [link]

Maes Luc en Plets Nicole (eds.), Handboek personenbelasting 2011, Mechelen, Wolters Kluwer, 2011, 1670 p.

2010

Ghysels, Joris - Vanhille, Josefine - Verbist, Gerlinde, "Via herwaardering van kinderzorgtijd naar een actualisering van het gezinsbeleid", Welzijnsgids 78 (2010), p. 85-102.

Maes Luc en Plets Nicole (eds.), Handboek personenbelasting 2010, Mechelen, Wolters Kluwer, 2010, 1581 p.

2009

Peeters, Bruno, "Toelichting over het voorstel van decreet houdende wijziging van art. 48 van het Wetboek der Successierechten wat de bijkomende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de gezinswoning betreft, en over het voorstel van decreet houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langslevende partner", in: Gedrukte stukken, Vlaams Parlement, Stuk 1586 nr. 2, zitting 3 april 2009, p. 3-5.

Maes Luc en Plets Nicole (eds.), Handboek personenbelasting 2009, Mechelen, Wolters Kluwer, 2009, 1340 p.

2008

Maes Luc en Plets Nicole (eds.), Handboek personenbelasting 2008, Mechelen, Wolters Kluwer, 2008, 1456 p.

2007

Decoster, André - De Swerdt, Kris - Verbist, Gerlinde, Indirect taxes and social policy: distributional impact of alternative financing of social security, Centre for Economic Studies, Discussion Paper Series (DPS) 07.11. [link]

Verbist, Gerlinde, “The distribution effects of taxes on pensions and unemployment benefits in the EU-15” in: Bargain, Olivier (ed.), Microsimulation in action. Policy Analysis in Europe using EUROMOD, Research in Labour Economics, vol. 25, Oxford: Elsevier, 2007, p.73-99.

Verbist, Gerlinde - De Lathouwer, Lieve - Roggeman, Annelies,  “Labour Market Activation Policies: A comparison of the use of tax credits in Belgium, the UK and the US”, in De Koning, Jaap (ed.), The Evaluation of Active Labour Market Policies. Measures, Public Private Partnerships and Benchmarking, Cheltenham, Edward Elgar, 2007, p. 46-75.

Maes Luc en Plets Nicole (eds.), Handboek personenbelasting 2007, Mechelen, Wolters Kluwer, 2007, 1430 p.

2006

Immervoll, H., Levy, H., Lietz, C., Mantovani, D., O’Donoghue, C., Sutherland, H. & Verbist, G., “Household incomes and redistribution in the European Union: quantifying the equalising properties of taxes and benefits”, in: Papadimitriou, Dimitri B. (ed.), The Distributional Effects of Government Spending and Taxation, New York: Palgrave - Macmillan, 2006, p.135-165.

Maes Luc en Plets Nicole (eds.), Handboek personenbelasting 2006, Mechelen, Wolters Kluwer, 2006, 1378 p.

2005

Maes Luc en Plets Nicole (eds.), Handboek personenbelasting 2005, Mechelen, Wolters Kluwer, 2005, 1340p.

2004

Verbist, Gerlinde, “Herverdeling door de fiscus. Effecten van de personenbelasting op de inkomensongelijkheid in België en andere OESO-landen”, Kwartaalschrift Economie 1 (2004) 3, p. 284-301.

Verbist, Gerlinde, Redistributive Effect and Progressivity of Income Taxes: An International Comparison across the EU using EUROMOD, EUROMOD Working Paper EM5/04, The Microsimulation Unit, s.l.: Cambridge University, 52 p. [link]

2003

Verbist, Gerlinde, “MISIM, een microsimulatiemodel voor personenbelasting en sociale zekerheid”, Maandschrift Economie 67 (2003), p. 451-473 (ook gepubliceerd in: Economisch en Sociaal Tijdschrift 57 (2003) 3, p. 221-248).

Cantillon, Bea - Kerstens, Birgitte - Verbist, Gerlinde, “Les effets de distribution de la réforme de l’impôt des personnes physiques. Résultats de microsimulations”, Cahiers Economiques de Bruxelles 46 (2003) 1, p. 71-89. [link]

2002

Cantillon, Bea - Verbist, Gerlinde, “Het profijt van de belastinghervorming”, Tijdschrift voor Welzijnswerk 26 (2002) 243, p. 5-11.

Peeters, Bruno - Deblauwe, Rik - Deschrijver, D. et al. (eds.), Fiscaliteit van de liefdadigheid: belasting, vrijgevigheid en vrijwilligheid: bijzonder colloquium TFR, 17 oktober 2002, Brussel: Larcier, 2002, 442 p.

Peeters, Bruno, "Inleiding", p. 5-8.

Peeters, Bruno, "Vrijwilligerswerk in het licht van de registratierechten en successierechten", p. 233-242.

Peeters, Bruno, "Inkomstenbelastingen", p. 243-265.

Peeters, Bruno, "Enkele beschouwingen bij het fiscaal statuut van altruïstisch handelen", in: Debeuckelaere, Willem - Meeusen, Johan - Willekens, Harry (eds.), Met rede ontleed, de rede ontkleed: opstellen aangeboden aan Fons Heyvaert ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag, Gent: Mys & Breesch, 2002, p. 243-262.

Peeters, Bruno, "Het onderscheid tussen socialezekerheidsbijdragen en belastingen: een vergelijkend overzicht van de Belgische en de Europese jurisprudentie", in: Liber amicorum Luc Hinnekens, Brussel: Bruylant, 2002, p. 373-406.

2000

Cantillon, Bea - Verbist, G., "De sociale zekerheid van bruto naar netto", Algemeen Fiscaal Tijdschrift 51 (2000) 7, p. 283-300 (ook gepubliceerd in Documentatieblad, Ministerie van Financiën 60 (2000) 2, p. 73-104).

Cantillon, Bea - Verbist, G., "De sociale en fiscale herverdeling in België", Documentatieblad, Ministerie van Financiën 60 (2000) 2, p. 49-71.

Cantillon, Bea - Verbist, Gerlinde, "De herverdeling door uitkeringen en belastingen in België", Welzijnsgids (2000) 37, p. 25-38.

Verbist, Gerlinde, “Lasten op vervangingsinkomens”, Nieuwsbrief van het Steunpunt WAV 10 (2000) 1-2, p. 141-143.

1995

Cantillon, Bea - Storms, B. - Verbist, Gerlinde - Van den Bosch, K. (1995), "Wegen naar een grotere doelmatigheid van kinderbijslag en belastingaftrek voor kinderen ten laste", Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 2nd trimester, p.385-423 (ook gepubliceerd als "Voies menant à une efficacité accrue des allocations familiales et de déductions fiscales pour enfants à charge", Revue Belge de Sécurité Sociale, 2e trimestre, p. 385-423). [link]

1991

Peeters, Bruno, "Het strikken van "strippers" en "splitters": een odyssee van de fiscale wetgever", Tijdschrift voor fiscaal recht (1991), p. 310-326.

2. Corporate taxation in the 21st century: opportunities and challenges of digitalisation and sustainability

This research line is developed to a large extent by the Centre of Excellence DigiTax that has been established in 2019. Within DigiTax, this research line is subdivided in 6 well defined research objectives. You can read more on the publications within these six research objectives on this webpage. 

2022

Bruno Peeters, Waeytens Sharon, The United Nation's response to the digitalisation and globalisation of the economy: the introduction of Article 12B into the UN Model Tax Convention, Taxes crossing borders (and tax professors too). Liber amicorum Prof. Dr R.G. Prokisch / Korving J. [edit.]; et al. [edit.] - ISBN 978-94-036-7601-2 - Maastricht, Maastricht University Press, 2022, p. 249-274 (Full text (DOI uitgever): https://doi.org/10.26481/mup.22001.00 Full text (open access): https://repository.uantwerpen.be/docstore/d:irua:14532)

2021

A. Van de Vijver, R. Smet en B. Peeters, “Fiscale ‘rulings’ als verboden staatssteun: een proeve van ‘contentanalyse’”, in: Eerlijke en vrije mededinging: wijsheid is maat / Straetmans, G. [edit.] en Blockx J. [edit.] - ISBN 978-94-000-1385-8 - Antwerpen, Intersentia, 2021, p. 53-70

B. Peeters, M. Otto en M. Geeroms, “De (voorgestelde) digitaledienstenbelasting fiscaal-juridisch gewikt en gewogen”, Tijdschrift voor fiscaal recht - ISSN 2031-8219 - 4:603(2021), p. 529-556.

B. Peeters, “Van oud naar nieuw… Over ‘pijlers’ en andere fundamentele (fiscale) hervormingen, Algemeen fiscaal tijdschrift - ISSN 0772-6465 - 1-2(2022), p. 2-5

Dister, W., “Brussels Securities SA: tijd voor een definitief einde aan het definitief belaste inkomstenstelsel”, TFR 2021, 563-575. 

Dister, W., “Wagram Invest: boekhoudrechtelijke vragen in fiscale geschillen, druk op de primauteit van het boekhoudrecht?”, SEW 2021, 68-71.

2020

Dister, W., “KA Deka: de verhouding tussen de nationale voorwaarden voor icbe-regimes en het vrije verkeer van kapitaal verduidelijkt”, SEW 2020, vol. 9, 517-520.

Dister, W., Van de Vijver, A., “Immigratie van vennootschappen: de impact van het nieuwe vennootschapsrecht”, TFR 2020, 250-264.

Hellman Niclas, Jorissen Ann, Konradsdottir Olivia, Appelkvist Michaela, International Transfer Pricing and Management Controls: A Post-BEPS Case Study, paper in progress voor European Accounting Congress, 27-29 Mei 2020 in Bucharest.

Smet, R., “Belgische beurstaks is EU-conform: enkele bedenkingen bij een niet onverwacht en op eerste zicht weinig ophefmakend arrest”, to be published in SEW 2020, afl. 7/8. 

2019

De Raedt Sylvie, "Wat zijn de juridische grenzen van een vermogenskadaster?", in W. PINTENS, Patrimonium 2019 , Brugge , die Keure, 2019, p. 303-325

De Raedt Sylvie, "Het inzagerecht op grond van de GDPR in fiscalibus: blij met een dode mus?", Tijdschrift voor fiscaal recht,  562(2019), p. 475-477

De Raedt Sylvie, Lachapelle Amélie, "National report of Belgium on tax transparency"  in Basaran Yavaslar F. et al. [edit.], Tax Transparency , Amsterdam, IBFD, 2019, p. 401-430 ​

De Raedt Sylvie, "Procedural and judicial protection", in Basaran Yavaslar F. et al. [edit.], Tax Transparency , Amsterdam, IBFD, 2019, 337 - 364

Pauwels, Karl, Snyers, Alexander, De ITO : a new kid on the block in het kapitaalmarktenrecht, in Blockchain in de juridische wereld: enkele toepassingen, Brussel, Larcier, 2019, p. 61-122.

Snyers, Alexander, Pauwels, Karl, "De ITO: a new kid on the block in het kapitaalmarktenrecht", Tijdschrift voor Belgisch handelsrecht, 2019, 2(2019), p. 174-206.

Van de Vijver Anne, Cassimon Danny, Engelen Peter-Jan, "A Real Option Approach to Responsible Tax Behavior", Working paper 2018.12, published on the website of Institute of Development Policy

Van de Vijver Anne, De Raedt Sylvie, "Journalisten en ngo's : toegang tot fiscale bestuursdocumenten?", Tijdschrift voor fiscaal recht, 541(2018), p. 451-454

Van de Vijver, Anne, Calders, Toon, Fiscale algoritmen, profilering en het recht op privéleven, Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2020, 611-614 (comment on the Dutch SyRI case

Vanhoeyveld, Jellis, Martens, David, Peeters, Bruno, "Customs fraud detection : assessing the value of behavioural and high-cardinality data under the imbalanced learning issue", in Pattern analysis and applications, London - New york,  Springer, 2019, 1433-7541 (21 p.)

Vanhoeyveld, Jellis, "Data mining for tax fraud detection", University of Antwerp, Faculty of Business and Economics, 2019, 281 p. (doctoral thesis)

Vet Cassandra, Cassimon Danny and Van de Vijver Anne, Why Sub-Saharan African Countries only get to Tax the Crumbs of Corporate Synergy Profits. A Content Analysis of the Revised Transactional Profit Split Method unravelling Unequal Power in Global Tax Governance, Working paper 2019.04, published on the website of Institute of Development Policy

2018

Deman Robin, Jorissen Ann, Laveren Eddy, "Board monitoring in a privately held firm : when does CEO duality matter? The moderating effect of ownership", Journal of small business management - ISSN 0047-2778 - 56:2(2018), p. 229-250

De Raedt Sylvie, "The impact of the GDPR for tax authorities", Revue du droit des technologies de l'information, 2018, p. 129-144

Ngo, My Tran, Jorissen, Ann, Nonneman, Walter, "Do OECD-type governance principles have economic value for Vietnamese firms at IPO?", Corporate governance : an international review, 2018, p. 58-79

Pauwels, Karl, Snyers, Alexander, "ICOs in Belgium: down the rabbit hole into legal no man's land? Part 1", International company and commercial law review, 2018, 29:8(2018), p. 483-510. 

Pauwels, Karl, Snyers, Alexander, "ICOs in Belgium: down the rabbit hole into legal no man's land? Part 2", International company and commercial law review, 2018, 29:9(2018), p. 537-557. 

Pauwels, Karl, Snyers, Alexander, "Le monde merveilleux des 'Initial Token Offerings': une première analyse d'un point de vue comptable et fiscal belge", Revue générale de fiscalité et de comptabilité pratique., 2018, (2018/19), p. 6-25. 

Pauwels, Karl, Snyers, Alexander, "Le monde merveilleux des 'Initial Token Offerings' - Une première analyse d'un point de vue comptable et fiscal belge", ACE : comptabilité, fiscalité, audit, droits des affaires au Luxembourg, 2018, 9(2018), p. 8-27. 

Pauwels, Karl, Snyers, Alexander, "ICOs in Belgium: initial considerations on financial, accounting and tax law implications", 6th International Conference of PhD Students and Young Researchers - Digitalization in Law, Vilnius, Litouwen, 3-4 mai 2018, p. 168-179.

Pauwels, Karl, Snyers, Alexander, "ICOs in Belgium: down the rabbit hole into legal no man's land? Part 1", International company and commercial law review, 2018, 29:8(2018), p. 483-510. 

Pauwels, Karl, Snyers, Alexander, "ICOs in Belgium: down the rabbit hole into legal no man's land? Part 2", International company and commercial law review, 2018, 29:9(2018), p. 537-557. 

Pauwels, Karl, Snyers, Alexander, "Le monde merveilleux des 'Initial Token Offerings': une première analyse d'un point de vue comptable et fiscal belge", Revue générale de fiscalité et de comptabilité pratique., 2018, (2018/19), p. 6-25. 

Pauwels, Karl, Snyers, Alexander, "Le monde merveilleux des 'Initial Token Offerings' - Une première analyse d'un point de vue comptable et fiscal belge", ACE : comptabilité, fiscalité, audit, droits des affaires au Luxembourg, 2018, 9(2018), p. 8-27. 

Pauwels, Karl, Snyers, Alexander, "ICOs in Belgium: initial considerations on financial, accounting and tax law implications", 6th International Conference of PhD Students and Young Researchers - Digitalization in Law, Vilnius, Litouwen, 3-4 mai 2018, p. 168-179.

Pauwels Karl, Rivière Inès, "Blockchain en kadastraal inkomen: einde van het stenen tijdperk in zicht?", Tijdschrift voor fiscaal recht, 2018, p. 639-641

Peeters Bruno en Smet Rik, "Fiscale aspecten van de beëindiging van het recht van erfpacht en van opstal", in Carette, Nicolas [edit.] Erfpacht en opstal - ISBN 978-94-000-0749-9 - Antwerpen, Intersentia, 2018, p. 359-407. 

Van de Vijver, A. en Smet, R. (eds.), Misbruik binnen de onderneming. Een benadering vanuit vennootschapsrechtelijk, arbeidsrechtelijk, fiscaal, mededingings- en insolventierechtelijk perspectief, Antwerpen, Intersentia, 2018, 192p.

Van de Vijver, A. en Smet, R., “Fiscaal misbruik: triangulatie van de doelstellingen van de wetgever”, in VAN DE VIJVER, A. en SMET R. (eds.), Misbruik binnen de onderneming. Een benadering vanuit vennootschapsrechtelijk, arbeidsrechtelijk, fiscaal, mededingings- en insolventierechtelijk perspectief, Antwerpen, Intersentia, 2018, p. 95-146.    

Van de Vijver, A., Van Zimmeren, E. en Smet, R., “Belgische innovatieaftrek: een kritische beoordeling vanuit het perspectief van het intellectueel eigendomsrecht”, TFR 2018, afl. 551, p.987-1008.

Van de Vijver Anne and De Raedt Sylvie, “Journalisten en ngo’s: toegang tot fiscale bestuursdocumenten?”, Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2018, 541, 451-454

Van de Vijver Anne, “Onder de invloed van belangengroepen en het gebrekkige democratische beslissingsproces: een public choice-benadering van de fiscale wetgeving”, Liber Amicorum Rik Deblauwe, Herentals, Knops Books, 2018, 731-750.

Van de Vijver Anne, Cassimon Danny, Engelen Peter-Jan, "A real option approach to responsible tax behavior", Antwerp, Institute of Development Policy, University of Antwerp, 2018, 24 p.(IOB working paper; 2018.12)

Van de Vijver Anne en Vanderhallen Miet, "Psychologische benadering van de werkrelatie tussen de belastingadministratie en de belastingplichtige", Tijdschrift voor fiscaal recht, 537(2018), p. 17-22

Vanhoeyveld, Jellis, Martens, David, "Imbalanced classification in sparse and large behaviour datasets", in Data mining and knowledge discovery, Boston, Mass., 2018, 32:1 (2018), p. 25-82

Vanhoeyveld, Jelllis, Martens, David, "Towards a scalable anomaly detection with pseudo-optimal hyperparameters", Research paper / University of Antwerp, Faculty of Business and Economics ; 2018-012, 59 p.

2017

De Raedt Sylvie, "Geolokalisatie en privacy", Tijdschrift voor fiscaal recht, 2017, p. 3-5

De Raedt Sylvie, "Het recht op een doeltreffende voorziening in rechte bij internationale uitwisseling van fiscale informatie, zaak C-682/15, Berlioz Investment Fund SA", SEW : tijdschrift voor Europees en economisch recht, 12(2017), p. 534-539

De Raedt Sylvie, De draagwijdte van het recht op privéleven bij de informatie-inzameling door de fiscale administratie, Gent, Larcier, 2017,780 p

Jorissen, Ann, "The role and current status of IFRS in the completion of national accounting rules : evidence from Belgium", Accounting in Europe, 2017, p. 29-39

Lardon, Andy, Deloof, Marc, Jorissen, Ann, "Outside CEOs, board control and the financing policy of small privately held family firms", Journal of family business strategy, 2017, p. 29-41

Pauwels, Karl, "(Over-)belasting & draagkracht - verleden, heden en toekomst van het draagkrachtbeginsel in de inkomstenbelastingen" , Algemeen fiscaal tijdschrift, 10 (2017), p. 22-47.

Peeters Bruno, Gribnau Hans, Badisco Jo (eds), Building trust in taxation, - ISBN 978-1-78068-426-0 - Cambridge, Intersentia, 2017, p. 376.

Peeters Bruno, "Pleidooi voor een meer functionele opdeling van het toepassingsgebied van de vennootschaps- en de rechtspersonenbelasting in het vennootschapsbelang" in Dirix, E. [edit.]; et al., Liber amicorum Herman Braeckmans - ISBN 978-94-000-0855-7 - Antwerpen, Intersentia, 2017, p. 337-361.

Peeters Bruno en Smet Rik, "De fiscale discussie in België. Wat drijft de Belgische fiscale wetgever?", Weekblad voor fiscaal recht (NL) - ISSN 0043-1796 - 7126:2(2016), p. 3-8.

Peeters, Bruno, "Towards a more coordinated approach of the relation between the taxpayer and the tax administration: the European Taxpayers' Code", EC Tax Review, 26:4(2017), p. 178-181

Peeters, Bruno, "Wat als...een algemene periodieke vermogensbelasting zou worden ingevoerd?" in Liber Amicorum Rik Deblauwe, Herentals, Knops Publishing, 2018, p. 523-577

2016

Birt, Jacqueline, Hellman, Niclas, Jorissen, Ann, Mason Stephani, Paananen, Mari, "What is the way forward for IASB's research programme under the evidence-supported approach? Some analyses and comments based on the 2015 agenda consultation.", Accounting in Europe, 2016, p. 269-283

De Raedt Sylvie, De BBI-controle bij Worldline : een testcase van formaat, Tijdschrift voor fiscaal recht, 2016, p. 923-925

De Raedt Sylvie, Van de Vijver Anne (edit), Grondrechten in fiscalibus,  Brussel, Larcier, 2016, 560 p.

De Raedt Sylvie, "Basisbeginselen inzake de toepassing van het recht op privéleven in fiscale zaken", in De Raedt Sylvie en Van de Vijver Anne (edit), Grondrechten in fiscalibus , Brussel, Larcier, 2016, p. 471-505  ​

De Raedt Sylvie, Van de Vijver Anne, "Grondrechten en bronnen"  in De Raedt Sylvie en Van de Vijver Anne (edit),  Grondrechten in fiscalibus , Brussel, Larcier, 2016, p. 3-48

De Raedt Sylvie en Jansen, T., "Basisbeginselen inzake het recht op toegang tot bestuursdocumenten in fiscale zaken",  in De Raedt Sylvie en Van de Vijver Anne (edit),  Grondrechten in fiscalibus , Brussel, Larcier, 2016, p. 548-552

Giner, Begona, Hellman, Niclas, Jorissen, Ann, Quagli, Alberto, Taleb, Amine, "On the Review of structure and effectiveness of the IFRS Foundation : the EAAs Financial Reporting Standards Committees view", Accounting in Europe, 2016, p. 285-294

Martens, David, De Cnudde, Sofie, Moeyersoms, Julie, Praet, Stiene, Stankova, Marija, Tobback, Ellen, Vanhoeyveld, Jellis, "Big data in banking", in Bank- en financiewezen / Belgisch Financieel Forum. Studiecentrum voor het Financiewezen; Forum financier belge. Centre d'études financières, Brussel, 2016, p. 117-122

Peeters, Bruno en Smet, Rik, "De techniek en (budgettaire) gevolgen van de verschillende fiscale beleidsinstrumenten in de meergelaatde Belgische personenbelasting", Algemeen Fiscaal Tijdschrift 2016, afl. 6-7, p. 5-17.

Peeters, Bruno, Smet, Rik, Verbiest, Gerlinde, "Een rechtvaardige personenbelasting: enkele denksporen", De gids op maatschappelijk gebied / Vormingscentrum Ter Munck, Brussel, 2016, 107:5 (2016), p. 31-43

Peeters, Bruno, Algemene inleiding over de toepassing van het recht op eigendom in fiscale zaken, in De Raedt Sylvie en Van de Vijver Anne (edit),  Grondrechten in fiscalibus , Brussel, Larcier, 2016, p. 303-328​

Van de Vijver, Anne, "Over menselijke vermogens en belastingen", CDR : Christen-Democratische Reflecties / CD&V, 4:3(2016), p. 17-24

Van de Vijver, Anne, De evolutie van het fiscaal gelijkheidsbeginsel in het licht van de rechtsfilosofische achtergronden, in De Raedt Sylvie en Van de Vijver Anne (edit),  Grondrechten in fiscalibus , Brussel, Larcier, 2016, p. 124-150 

Verhaeghe, Antoinette, Jorissen, Ann, Prins, Ruth, Jaspers, Jelle, "Criminele-organisatie-criminaliteit", in Verhaeghe, Antoinette, Jorissen, Ann, Prins, Ruth, Jaspers, Jelle (eds). Criminele organisaties en organisatiecriminaliteit, Cahier Politiestudies,/ Centrum voor politiestudies, Antwerpen, Maklu, 2016, 7-10 

Van Hoeyveld, Jellis, Martens, David, Peeters, Bruno, "Datamining voor fraudedetectie",  in Cahiers politiestudies / Centrum voor Politiestudies,  Gent, 2016, 39:2(2016), p. 167-211

Vanhoeyveld, Jellis, Martens, David, Peeters, Bruno, "Datamining voor fraudedetectie", in Criminele organisaties en organisatiecriminaliteit, Serie Cahiers politiestudies / Centrum voor Politiestudies, Antwerpen, Maklu, 2016, p. 167-211

2015

Beuselinck C., Deloof M. en Vanstraelen A., "Cross-jurisdictional income shifting and tax enforcement : evidence from public versus private multinationals", review of accounting studies 2015, p. 710-746.

De Raedt Sylvie, "La portée du droit au respect de la vie privée et le droit de visite de l’administration fiscale: l'importance de l'arrêt Bernh Larsen nuancée", Revue générale du contentieux fiscal 2015, p. 153-186

Du, Yan, Deloof, Marc, Jorissen, Ann, "The roles of subsidiary boards in multinational enterprises", Journal of international management, 2015, p. 169-181

Jorissen, Ann, "The IASB: from high quality accounting information owards information to foster trust and stability in global markets", Revista Contabilidade and Finanças, 2015, p. 243-246

Peeters Bruno, "EUCIT: For How Much Longer Will Political Objections Outweigh the Advantages?" EC Tax Review,  vol. 24, 2015-3, p. 128-131 (ISSN 0928-2750).

Smet Rik, "De fiscale gevolgen van de gerechtelijke reorganisatie", Tijdschrift voor fiscaal recht 2015,p. 337-351

2014

Beuselinck C. en Deloof M., "Earnings management in business groups : tax incentives or expropriation concealment?", International journal of accounting education and research 2014, p. 27-52

De Maere, Jonas, Jorissen, Ann, Uhlaner, Lorraine M., "Board capital and the downward spiral : antecedents of bankruptcy in a sample of unlisted firms", Corporate governance : an international review, 2014, p. 387-407

De Raedt Sylvie, "De draagwijdte van het recht op privacy en het fiscaal visitatierecht: het belang van het arrest Bernh Larsen genuanceerd", Tijdschrift voor fiscaal recht 2014, p. 453-454

Peeters, Bruno, Is er behoefte aan een fundamentele hervorming van het Belgisch belastingstelsel? Enkele belastingen over de personenbelasting, CDR: Christen-Democratische Reflecties / CD&V: 2:3 (2014), p. 63-72 

Peeters, Bruno, Smet, Rik, Verbiest, Gerlinde, Meeusen, Leen, De hervorming van de personenbelasting,  2014, Antwerpen, 192 p.

Van de Vijver Anne, "Grondrechten en belastingen", Tijdschrift voor fiscaal recht, 460(2014), p. 371-376

Van Stappen Dirk, "The EU JTPF continues to seek pragmatic, non-legislative solutions", Transfer pricing international journal 1(2014), p. 2-6

Van Stappen Dirk, Delanoy Andres, Dykman Jeroen, "Transfer pricing : nieuw verrekenprijsbesluit gepubliceerd in Nederland", Internationale fiscale actualiteit 3(2014), p. 1-4

Van Stappen Dirk, Looverie Sarah, "Transfer pricing audits in the spotlight" Transfer pricing international journal 1(2014), p. 2-4

Van Stappen Dirk, "Belgian taxpayer should remain vigilant and document its transfer prices", in: Transfer pricing review, 2013/14, Essex, Euromoney, 2014, p. 17-21

2013

De Raedt Sylvie, Maus Michel, Ook volgens Mensenrechtenhof mag fiscus computerbestanden kopiëren", Fiscale actualiteit 13(2013), p. 1-4

Jorissen, Ann, Lybaert, Nadine, Orens, Raf, Van Der Tas, Leo, "A geographic analysis of constituents' formal participation in the process of international accounting standard setting : do we have a level playing field?", Journal of accounting and public policy, 2013, p. 237-270

Peeters, Bruno, "Naar een grondige hervorming van de inkomstenbelastingen?", Algemeen fiscaal tijdschrift 4(2013), p. 5-17.

Peeters, Bruno - Van De Vijver, Anne, “Fiscaliteit voor KMO’s: een lappendeken”, in: Regelgeving op maat van KMO’s, Antwerpen, Intersentia, 2013, p. 119-149.

Van Stappen, Dirk, "Belgian tax payers should remain vigilant and document transfer prices ", Transfer pricing international journal 1(2013), p. 7-11.

Van Stappen, Dirk - Delanoy Andres, Meirte Caroline, "OESO-ontwerprapport inzake 'transfer pricing risk assessment' onderschrijft proactief controlebeleid", Internationale fiscale actualiteit 6(2013), p. 5-8.

Van Stappen, Dirk - de Groote Yves, "The Belgian patent income deduction ", Transfer pricing international journal 3(2013), p. 9-13.

Van Stappen Dirk, "The EU JTPF celebrated its 10th anniversary with a report on CCAs and by obtaining continues support from the EU Council", Transfer pricing international journal  1(2013), p. 17-22.

2012

De Raedt Sylvie, "De Privacy-wet van 3 augustus 2012 en de verwarring omtrent het begrip “inzagerecht"", Tijdschrift voor fiscaal recht, 2012, p. 911-913

De Raedt Sylvie, "De limieten van de controle van computerbestanden", Tijdschrift voor fiscaal recht, 2012, p. 222-230

De Raedt Sylvie, "Beperking privacyrechten bij oprichting superdatabank", Fiscale actualiteit, 30(2012), p. 1-5

De Raedt Sylvie, "Uitschakeling privacyrechten tijdens fiscale controle: Wet Openbaarheid Bestuur is niet steeds de redding", Fiscale actualiteit, 33(2012), p. 1-4

Jorissen, Ann, Lybaert, Nadine, Orens, Raf, Van Der Tas, Leo, "Formal participation in the IASB's due process of standard setting : a multi-issue/multi-period analysis", European Accounting Review, 2012, 693,729

2011

Du, Yan, Deloof, Marc, Jorissen, Ann, "Active boards of directors in foreign subsidiaries", Corporate Governance: an international review, 2011, p. 153-168

Orens, Raf, Jorissen, Ann, Lybaert, Ann, Van Der Tas, Leo, "Corporate lobbying in private accounting standard setting : does the IASB have to reckon with national differences?", Accounting in Europe, 2011, 209-232 

2010

Cheng, Peng, Aerts, Walter, Jorissen, Ann, "Earnings management asset restructuring, and the threat of exchange delisting in an earnings-based regulatory regime", Corporate Governance: an international review, 2010, p. 438-456

Jorissen, Ann, van der Elst, Christophe, "Risicomanagement en transparantie rond ondernemingsrisico's", in A. van Witteloostuijn (ed.) Nederland na de crisis, Den Haag, Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde, 2010, 27-62 Peeters Bruno, Van de Vijver Anne, "Samenloop van grondrechten in fiscalibus", Tijdschrift voor fiscaal recht, 392(2010), p. 991-1012

Reheul, Anne-Mie, Jorissen, Ann, "Do boards with different compositions face different organizational information contexts?", Review of Business and Economics, 2010, 55-75

Jorissen, Ann, Otley, David, "The management of accounting numbers: case study evidence from the 'crash' of an airline", Accounting and Business Research, 2010, 3-38

2008

Cools, Martine, Emmanuel, Clive, Jorissen, Ann, "Management control in the transfer pricing tax compliant multinational enterprise", Accounting, organizations and society, 2008, 603-628

2006

Jorissen, Ann, Lybaert, Nadine, van de Poel Katrien, "Lobbying towards a global standard setter: do national characteristics matter? A analysis of the comment letters written to the IASB", in International accounting: standards, regulations, and financial reporting, Oxford, Elsevier, 2006, p. 1-39

1996

Jorissen, Ann, Maes, Luc, "The principle of fiscal neutrality: the cornerstone of the relationship between financial reporting and taxation in Belgium", European Accounting Review, 1996, p. 915-931

3. Fiscal federalism

2022

Peeters, Bruno Fiscal federalism in the EU: a dynamic process with multiple dimensions, EC tax review - ISSN 0928-2750 - 31:6(2022), p. 292-299.

B. Peeters, “Constitutionele grenzen aan de overdracht van fiscale machten aan internationale en supranationale instellingen” in: Liber amicorum Bernard Peeters - ISBN 978-94-6035-552-3 - Herentals, Knops Publishing, 2022, p. 124-145

Bruno Peeters en  Rik Smet, “Fiscal Federalism and ‘No Taxation without Representation’: the Historic Dimension”, in: Peter H.J. Essers (eds), History and Taxation: The Dialectical Relationship between Taxation and the Political Balance of Power, Annual congress 2021 EATLP, IBFD Amsterdam (2022), p. 75-101, ISBN 9789087227753.

2021

Smet Rik, Fiscale verdragsbevoegdheden in federale staten. Hoe zouden ze verdeeld moeten worden en hoe zijn ze verdeeld in België? Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht - ISSN 0040-7437 - 10(2021), p. 596-615

Smet Rik, Treaty-making in federations, ISBN 978-1-83970-156-6 - Cambridge, Intersentia, 2021, 304 p.(Foundations of Tax Law)

2020

De Jonckheere Thomas, "Lokale fiscale autonomie: een zoektocht naar creatieve ideeën", De juristenkrant: een actuele kijk op hetrecht - ISSN 1374-3538 - 406(2020), p. 11-11.

De Jonckheere Thomas, "Fiscale steun van gemeenten tijdens coronacrisis: wie heeft de troeven in handen?", Tijdschrift voor fiscaal recht - ISSN2031-8219 - 40(2020), p. 12-14.

De Jonckheere Thomas, "Publicatie nieuwe omzendbrief gemeentefiscaliteit", Lokale & regionale belastingen: driemaandelijkse duiding bijrecente wetgeving, rechtspraak en rechtsleer - ISSN1373-0460 - 4(2020), p. 4-41.

De Jonckheere Thomas, "Concept soortgelijke weldadigheidsinstellingen: decreetgever is aan zet", Fiscale actualiteit: wekelijkse informatie voor debelastingdeskundige, de administratieve en de financiëlemanager - ISSN 2032-0892 - 24(2020), p. 7-10.

De Jonckheere Thomas, "Afsplitsbaar als synoniem voor niet essentieel: naar een gelijkheidsbeginsel zonder inhoud?", Lokale & regionale belastingen: driemaandelijkse duiding bij recente wetgeving, rechtspraak en rechtsleer - ISSN1373-0460 - 1(2020), p. 4-23. 

2019

De Jonckheere Thomas, De Jonckheere Miguel, "Een belasting op elektriciteitsverbruik van bedrijven als alternatief voor de belasting op drijfkracht?", Lokale & regionale belastingen: driemaandelijkse duiding bij recente wetgeving, rechtspraak en rechtsleer - ISSN1373-0460 - 4(2019), p. 4-24.

De Jonckheere Thomas, Maus Michel, "Een lokale datataks. Zin of onzin?", Lokale & regionale belastingen : driemaandelijkse duiding bijrecente wetgeving, rechtspraak en rechtsleer - ISSN1373-0460 -3 (2019), p. 4-19.

Smet, R., “Wat als … een instemmingswet zou worden vernietigd? Hoe een Keniaans arrest wijst op een onvermoed risico voor Belgische DBV”, TFR 2019, afl. 568, p. 798-807.  

2018

De Jonckheere Thomas, De Jonckheere Miguel, "Belastingreglementen in de Antwerpse gemeenten. Deel 1. Belastingen op onroerend goed", Lokale & regionale belastingen: driemaandelijkse duiding bijrecente wetgeving, rechtspraak en rechtsleer - ISSN1373-0460 - 1(2018), p. 23-59.

De Jonckheere Thomas, "Het fiscale gelijkheidsbeginsel: hof van beroep geeft invulling aan Cass. 3 september 2015, nieuwe vragen ontstaan", Lokale & regionale belastingen : driemaandelijkse duidingbij recente wetgeving, rechtspraak en rechtsleer - ISSN1373-0460 - 4(2018), p. 4-21.

2017

De Jonckheere Thomas, "No innovation without taxation", Lokale & regionale belastingen: driemaandelijkse duiding bijrecente wetgeving, rechtspraak en rechtsleer - ISSN1373-0460 - 3(2017), p. 28-40.

De Jonckheere Thomas, "De gemeentebelasting op tweede verblijven: de sociale cohesie als reddingsboei na het Cassatiearrest van 3 september 2015", Lokale & regionale belastingen : driemaandelijkse duiding bijrecente wetgeving, rechtspraak en rechtsleer - ISSN 1373-0460 - 1(2017),p. 30-41.

De Jonckheere Thomas, "Fiscale gegevensuitwisseling: niet wat de wetgever schrijft, maar wat de wetgever bedoelt", Tijdschrift voor fiscaal recht - ISSN2031-8219 - 532(2017), p. 943-949.

Peeters Bruno, "Towards a more coordinated approach of the relation between the taxpayer and tax administrations: the European Taxpayers'Code", EC tax review  26:4(2017), p. 178-181.

Peeters Bruno en Smet Rik, "De techniek en (budgettaire) gevolgen van de verschillende fiscale beleidsinstrumenten in de meergelaagde Belgische personenbelasting", Algemeen fiscaal tijdschrift - ISSN 0772-6465 - 6-7(2016), p. 5-17.

Plets Nicole, "De regionalisering van de personenbelasting na de zesde staatshervorming (voorafgaande titel)" in Maes Luc en Plets Nicole (eds.) Handboek personenbelasting 2017, Mechelen, Wolters Kluwer, 2017, p. 1-38.

2016

De Jonckheere Thomas, "Artikel 464, 1° WIB 1992 en gemeentebelastingen op de omzet", Tijdschrift voor fiscaal recht - ISSN2031-8219 - 495(2016), p. 115-126.

De Jonckheere Thomas, De Jonckheere Miguel, "Van Eurovignet naar kilometerheffing in het complexe België", Lokale & regionale belastingen : driemaandelijkse duiding bijrecente wetgeving, rechtspraak en rechtsleer - ISSN1373-0460 - 3-4(2016), p. 5-41.

Peeters, Bruno en Smet, Rik, "De Vlaamse erf- en registratiebelastingen: over bevoegdheidsverdelingen, misbruiken en sanctionering. Maakt het uit wie de dienst vervult?", in Pintens, Walters e.a. (eds.), Patrimonium 2016, p. 295-321.

Peeters, Bruno en Verschueren, Herwig, "The impact of European Union law on the interaction of member states' sovereign powers in the policy fields of social protection and personal income tax benefits", EC Tax Review 2016, afl. 5-6, p. 262-276.

Plets Nicole, "De regionalisering van de personenbelasting na de zesde staatshervorming (voorafgaande titel)" in Maes Luc en Plets Nicole (eds.) Handboek personenbelasting 2016, Mechelen, Wolters Kluwer, 2016, p. 1-37.

Van de Vijver, Anne, "Turteltaks", Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016, p. 211-212.

Van de Vijver, Anne, Een verkenning van de grondslagen van het ne bis in idem beginsel in het Belgisch belastingrecht, Brussel, Larcier, 527p.

2015

De Jonckheere Thomas, "De gemeentelijke belastingbevoegdheid in het WIB 1992: actualia", Lokale & regionale belastingen : driemaandelijkse duiding bijrecente wetgeving, rechtspraak en rechtsleer -ISSN1373-0460 - 3(2015), p. 4-19.

Peeters Bruno, Plets Nicole, Smet Rik, "Zin en onzin van een Vlaamse decretale verankering van de gewestelijke opcentiemen in de personenbelasting"
Algemeen fiscaal tijdschrift-issn 0772-6465-(2015),p. 4-12

Van de Vijver, Anne, "Het ne bis in idem beginsel in het Belgisch belastingrecht : rechtsspreuk of algemeen rechtsbeginsel?" RW 2014-2015, p. 1162-1179.

2014

Peeters Bruno, Plets Nicole.- Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Nieuwe perspectieven voor de gewesten eens de gordiaanse bevoegdheidsknoop is ontward. Algemeen fiscaal tijdschrift - ISSN 0772-6465 - 4(2014), p. 5-44; Lokale en regionale belastingen 2014, afl. 1, p. 3-71; Jan Velaers e.a. (eds.) De zesde staatshervorming: instellingen, bevoegdheden en middelen, Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 779-857.

Plets Nicole, "De regionalisering van de personenbelasting na de zesde staatshervorming (voorafgaande titel)" in Maes Luc en Plets Nicole (eds.) Handboek personenbelasting 2014, Mechelen, Wolters Kluwer, 2014, p. 1-30.

Vandenberghe Luk, ”Gemeentebelasting op (bruto)omzet: een vervolgverhaal”, Rechtskundig weekblad - 77:6(2013-2014), p. 224-226.

2013

Peeters, Bruno, "European supervision on the use of vague and undetermined concepts in tax laws", EC tax review 22 (2013) 3, p. 112-114.

Peeters, Bruno - Vastmans, Stijn, “Fiscale aspecten van gemeentelijke verzelfstandiging”, in: Dujardin, J. - Somers, W. (eds), Gemeentelijke verzelfstandiging en intergemeentelijke samenwerking, Brugge: Die Keure, 2013, p. 289-349.

2012

Peeters, Bruno, "De krachtlijnen van de fiscale bevoegdheidsverdeling in België na het Institutioneel Akkoord voor de zesde staatshervorming van 11 oktober 2011", Algemeen fiscaal tijdschrift 2 (2012), p. 4-26.

Peeters, Bruno, "De krachtlijnen van de fiscale bevoegdheidsverdeling in België na het Institutioneel Akkoord voor de zesde staatshervorming van 11 oktober 2011", in: Popelier, Patricia - Sinardet, Dave - Velaers, Jan (eds.), België, quo vadis? Waarheen na de zesde staatshervorming?, Antwerpen: Intersentia, 2012, p. 265-310.

Peeters, Bruno, "Tackling cross-border inheritance tax obstacles within the EU", EC tax review 21 (2012) 2, p. 54-56.

Peeters, Bruno, "The repartition of tax powers in federal states within the context of the European Union", EC tax review 21 (2012) 3, p. 123-132.

2011

Peeters, Bruno, "De fiscale soevereiniteit van de EU-lidstaten in het licht van de financiële en economische crisis", in: Hoornaert, Lieve (ed.), Economishce groei in Europa: eerst de crisis, dan het recht, Antwerpen: Intersentia, 2011, p. 71-102.

Peeters, Bruno, "European legal limitations to the repartition of fiscal competences in a federal state structure", in: Cantillon, Bea - Popelier, Patricia - Mussche, Ninke (eds.), Social federalism : the creation of a layered welfare state: the Belgian case, Antwerp: Intersentia, 2011, p. 227-254.

Vandenberghe Luk, ”Gemeentebelasting op (bruto)omzet : wel of niet in strijd met art. 464,1°WIB92”, Rechtskundig weekblad - 74:12(2010-2011), p. 489-494

Vandenberghe Luk, ”Gemeentelijke belastingheffing op onroerende goederen en het verbod voor de gemeenten om op grondslag van de personenbelasting een soortgelijke belasting te heffen”, Rechtskundig weekblad - 74:3(2010-2011), p. 111-115.

De Jonckheere Miguel en Plets Nicole, Handboek lokale en regionale belastingen, Brugge, die Keure, 2010, 402p.

2010

Peeters, Bruno, "Europeesrechtelijke grenzen aan de verdeling van fiscale bevoegdheden in een federale staatsstructuur", in: Cantillon, B. (ed.), De gelaagde welvaartsstaat: naar een Vlaamse sociale bescherming in België en Europa?, Antwerpen: Intersentia, 2010, p. 259-285.

Peeters, Bruno, "Tax sovereignty of EU member states in view of the global financial and economic crisis", EC tax review 19:6(2010), p. 236-237.

Peeters, Bruno - van de Vijver, Anne, "Samenloop van grondrechten in fiscalibus", Tijdschrift voor fiscaal recht 392(2010), p. 991-1012.

2009

Meeusen, Johan - Peeters, Bruno, "L'impatto della costituzione europea sull'imposizione: rinnovamento istituzionale o mantenimento dello status quo?", in: di Pietro, A. (ed.), Per una costituzione fiscale europea, s.l.: Casa Editrice Dott.Antonio Milani, 2008, p. 55-85.

Peeters, Bruno, "European guidelines for federal member states granting fiscal competences c.q. tax autonomy to sub-national authorities", EC tax review 18(2009)2, p. 50-52.

Peeters, Bruno - Plets, Nicole, "Rapport national belge", in: Autenne, J. (ed.), L'Europe face à la régionalisation fiscale: compétence, concurrence, compétitivité et efficacité, Bruxelles: Bruylant, 2009, p. 137-222.

Plets Nicole, "Vlaams decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen: nieuwigheden in vergelijking met de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen", Tijdschrift voor gemeenterecht 2009, afl. 3, p. 129-165.

2007

Plets Nicole, "De grondwettelijke grondslag voor de belastingbevoegdheid van de provincies en de gemeenten en de gevolgen voor de beperkende bevoegdheid van de wetgever" in Bruno Peeters en Jan Velaers (eds.) De grondwet in groothoekperspectief: liber amicorum discipulorumque Karel Rimanque, Antwerpen, Intersentia, 2007, p. 257-298.

Peeters, Bruno en Plets Nicole, L'Europe face à la régionalisation fiscale: compétence, concurrence, compétitivité et efficacité, Rapport national belge, Louvain-la-Neuve, Université catholique de Louvain, 19-20 avril 2007 - s.l., 2007, 60 p.

2006

Meeusen, Johan - Peeters Bruno, "De impact van de Europese Grondwet op het domein van de Europese fiscaliteit: institutioneelrechtelijke vernieuwing of status quo?", Tijdschrift voor fiscaal recht (2006), p. 124-136.

Plets Nicole, "De belastingbevoegdheid van de provincies en de gemeenten binnen de federale staatsstructuur na de vijfde staatshervorming", Algemeen fiscaal tijdschrift 2006, afl. 5, p. 1-24.

De Jonckheere Miguel en Plets Nicole, Handboek lokale en regionale belastingen, Brugge, die Keure, 2006, 314p.

Plets Nicole, "De bevoegdheid inzake de vestigings-, invorderings- en geschillenprocedure voor de provincie- en de gemeentebelastingen: een zaak van het federale niveau of van de gewesten", Tijdschrift voor gemeenterecht 2005, afl. 4, p. 243-252.

2005

Peeters, Bruno - Claes (eds.), Europees belastingrecht, Gent: Larcier, 2005.- 851 p.

2004

De Jonckheere Miguel, Deketelaera Kurt en Plets Nicole, Fiscale basisbegrippen: lokale en regionale belastingen, Brugge, die Keure, 2004, 214p.

2003

Plets Nicole, "Bevoegdheidsrechtelijke knelpunten bij de procedure en de administratieve dienst inzake de Vlaamse gewestbelastingen" in Jaarboek lokale en regionale belastingen 2001-2002, Brugge, die Keure, 2003, p. 225-252.

2002

Plets, Nicole, “Eerste kennismaking met de gewijzigde fiscale bevoegdheid van de gemeenschappen en de gewesten na de vijfde staatshervorming” , Lokale en regionale belastingen afl. 2 (2002), p. 77-90.

2001

Plets, Nicole, “Autonome belastingheffing door de gemeenschappen en de gewesten: wat met de gerechtelijke geschillenprocedure?”, Lokale en regionale belastingen, afl. 4 (2001), p. 257-263.

Plets, Nicole, “Modification de la compétence fiscale des communautés et des régions” , Fiscologue afl. 809 (2001), p. 3-6, ook verschenen als Plets, Nicole, “Wijziging fiscale bevoegdheid van gemeenschappen en gewesten”, Fiscoloog afl. 809 (2001), p. 3-6.

2000

Plets, Nicole, “Polders en wateringen”, Lokale en regionale belastingen afl. 3 (2000), p. 99-127.

Plets, Nicole, “Lokale fiscaliteit: beperkingsbevoegdheid en bevoegdheidsbeperkingen” in: Jaarboek lokale en regionale belastingen, De Jonckheere, Miguel (ed.), Brugge, Die Keure, 2000, p. 1-48.

1996

Peeters, Bruno, "De structuur van het belastingstelsel in België", in: Openbare financiën: deel 1, Brussel: Studiecentrum Open Hoger Onderwijs, 1996, p. 316-340.

Peeters, Bruno, "Het fiscale beleid", Sociaal-economisch beleid: deel 2, Brussel: Studiecentrum Open Hoger Onderwijs, 1996, P. 167-196.

1994

Peeters, Bruno, "De fiscale bevoegdheidsverdeling na de vierde staatshervorming", Algemeen fiscaal tijdschrift (1994), p. 197-206.

4. The tax status of private assets

2018

Peeters, B. en Smet, R., “Fiscale aspecten van de beëindiging van het recht van erfpacht en van opstal” in CARETTE, N. (ed), Erfpacht en Opstal, Antwerpen, Intersentia, 2018, p. 359-407.     

2016

Peeters, Bruno en Smet, Rik, "De Vlaamse erf- en registratiebelastingen: over bevoegdheidsverdelingen, misbruiken en sanctionering. Maakt het uit wie de dienst vervult?", in Pintens, Walters e.a. (eds.), Patrimonium 2016, p. 295-321.

Peeters, Bruno, Plets, Nicole en De Troeyer, Kathleen, "De verzekeringsgift: het standpunt nr. 15133 VLABEL van 12 oktober en 30 november 2015. Verslag onderzoeksovereenkomst Steunpunt Fiscaliteit en Begroting", Antwerp Tax Academy, 32p.

2015

Peeters, Bruno en Smet, Rik, "De Vlaamse registratie- en erfbelasting: overzicht van de ontwikkelingen sinds 1 januari 2015", Algemeen Fiscaal Tijdschrift 2015, afl. 12, p. 4-51.

Peeters Bruno. EUCIT : for how much longer will political objections outweigh the advantages?
EC tax review-issn 0928-2750-24(2015),p. 128-131.

Peeters, Bruno, Plets, Nicole en Smet, Rik, Voorstellen voor een hervorming van de successierechten, Antwerp Tax Academy, 2015, 81p.

2014

Geelhand de Merxem Nicolas, "Fiscale glijclausules", Vermogensplanning met effect na overlijden : erfrecht en testament, Gent, Larcier, 2 ed.(2014) -isbn 978-2-8044-3061-0-

De Herdt J., Geelhand de Merxem Nicolas, "Het generatieoverslaand testament", Vermogensplanning met effect na overlijden : erfrecht en testament, Gent, Larcier, 2 ed.(2014) -isbn 978-2-8044-3061-0-

2013

Geelhand de Merxem Nicolas, "De uitbreng is geen schenking maar een huwelijksvoordeel : weer een administratieve beslissing in strijd met de principes van het familiaal vermogensrecht", Liber amicorum Hélène Casman Antwerpen, Intersentia(2013),-isbn 978-94-000-0354-5-

Geelhand de Merxem Nicolas, "Le nouveau droit international privé en matière de successions : déjà utile?", Revue du notariat belge-issn 1375-9671-(2013),p. 1-14

Geelhand de Merxem Nicolas, "Het toepassingsgebied van de nieuwe Vlaamse regeling inzake schenking of vererving van familiale ondernemingen en aandelen in familiale vennootschappen - stand van zaken per 1 april", Tijdschrift voor fiscaal recht-issn 2031-8219-(2013),p. 693-735

Geelhand de Merxem Nicolas, "ik opa-testament of verwerping door de ouder?", Tijdschrift voor notarissen-issn 1373-0479-(2013),p. 406-412

Geelhand de Merxem Nicolas, "De wijzigende circulaire inzake antimisbruik in de registratie- en successierechten", Tijdschrift estate planning-issn 2030-1642-(2013),p. 33-48

Geelhand de Merxem Nicolas, "Naar een nieuwe interpretatie van art. 16 W.Reg.?", Tijdschrift estate planning-issn 2030-1642-(2013),p. 10-20

Geelhand de Merxem Nicolas, "De nieuwe Belgische nationaliteitswet en de Nederbelgen", Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie-issn 0165-8476-(2013),p. 301-304

Geelhand de Merxem Nicolas, "Verdachte periode : wanneer geldt de verlenging naar zeven jaar?", Fiscoloog -issn 0772-4837-(2013),p. 7-9

2011

Geelhand de Merxem Nicolas, Barbaix Renate, "Huwelijksvermogensrecht, erfrecht en schenkingsrecht in België, in het bijzonder voor Nederlanders die in België (gaan) wonen", Kwartaalbericht Estate Planning-issn 1386-6435-(2011),p. 3-9

 

5. Remaining research

2022

Couturier Jos J., Peeters Bruno, De Raedt Sylvie [medewerker], Smet Rik [medewerker], Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen, 27 ed. - Antwerpen, Maklu, 2022, 1524 p.

2021

Couturier Jos J., Peeters Bruno, De Raedt Sylvie [medewerker], Smet Rik [medewerker], Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen, 26 ed. - Antwerpen, Maklu, 2021, 1526 p.

2020

Smet, R., “Legitimiteit en effectiviteit van het Grondwettelijk Hof en het behoud van de gevolgen van vernietigde fiscale bepalingen. Enkele kritische bedenkingen vanuit rechtsfilosofisch en juridisch perspectief”, TFR 2020, afl. 582, p. 410-426.

2019

Smet, R., “Holdings al snel ‘actief’ voor btw-doeleinden en invoering btw op onroerende verhuur: een-tweetje tussen HvJ en Belgische wetgever”, noot onder HvJ 5 juli 2018 nr. C-320/17 en HvJ 17 oktober 2018, nr. 249/17, SEW 2019, afl. 2, p. 102-105.      

Smet, R., “Hoe ononderbroken moet een “bestaande” maatregel zijn? Hof van Justitie geeft enkele richtlijnen, maar verschaft het ook duidelijkheid?”, SEW 2019, afl. 7/8, p. 362-366.  

2018

Van de Vijver A. en Vanderhallen M., “Psychologische benadering van de werkrelatie tussen de belastingadministratie en de belastingplichtige”, TFR 2018/537, p. 17-22.

2017

Couturier Jos J., Peeters Bruno, van de Velde Elly, Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen, ISBN 978-90-466-0841-8 - 22 ed. - Antwerpen, Maklu, 2017, 1302 p.

Peeters Bruno, Gribnau Hans en Badisco Jo (eds.), Building Trust in Taxation, Cambridge, Intersentia, 2017, p. 376p.

Vanhoeyveld Jellis, Martens David en Peeters Bruno, "Datamining voor fraudedetecti", Cahiers politiestudies / Centrum voor Politiestudies - ISSN 1784-5300 - 39:2(2016), p. 167-211; Ook verschenen in Verhage, Antoinette [edit.]; Jorissen, Ann [edit.]; Prins, Ruth [edit.]; Jaspers, Jelle [edit.] Criminele organisaties en organisatiecriminaliteit - ISBN 978-90-466-0820-3 - Antwerpen, Maklu, 2016, p. 167-211

De Borger Bruno en Amihai Glazer, "Support and opposition to a Pigovian tax : road pricing with reference-dependent preferences", Journal of urban economics 2017, p. 31-47.

Moortgat, L., J. Annaert, M. Deloof (2017), “Investor protection, taxation and dividend policy: Evidence from Belgium, 1838-2012“, Journal of Banking and Finance, vol. 85, pp. 113-131.

2016

Van de Vijver Anne en De Raedt Sylvie (eds.), Fiscale rechtspraakoverzichten: Grondrechten in fiscalibus, 2016, Brussel, Larcier, 560 p., met bijdragen van Bruno Peeters, Sylvie De Raedt, Anne Van de Vijver en Elly Van de Velde.

Vanhoeyveld, Jellis, Martens, David en Peeters Bruno, "Datamining voor fraudedetectie", Cahiers voor Politiestudies 2016, p. 167-211 en in Verhage, A. e.a. (eds.) Criminele organisaties en organisatiecriminaliteit, p. 167-211.

Couturier, J.J., Peeters Bruno en Van de Velde, Elly, Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen. Capita selecta: bedrijfsfiscaliteit, Antwerpen, Maklu, 673p.

Smet, Rik, “Fiscale aandachtspunten voor de intra-familiale zorgverlening of mantelzorg”, Algemeen Fiscaal Tijdschrift 2016, afl. 3, p. 5-27.

Peeters, Bruno, Plets, Nicole, Van de Vijver Anne, Van de Velde, Elly e.a., Wetgevingsbundel Fiscaal Recht 2016-2017, 3 delen, Knops Publishing, 2136p.

Van de Vijver, Anne, "Internationale dubbele belasting in de Europese Unie : wat kunnen we leren van de Verenigde Staten?", Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016, p. 562-571.

Figari F., Paulus A., Sutherland H., Tsakloglou P., Verbist Gerlinde, Zantomio F., "Removing homeownership bias in taxation : the distributional effects of including net imputed rent in taxable income", Institute for fiscal studies London, 2016, p. 35-65.  Full text in open access.

2015

Couturier J.J., Peeters Bruno, Plets Nicole. Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen, isbn 978-90-466-0752-7-Antwerpen, Maklu, 21 ed.(2015),

Peeters Bruno, Plets Nicole, Smet Rik, Fiscale stimuli in de personenbelasting ter bevordering van de gezins-geïntegreerde ouderenzorg, Antwerpen (2015), http://anet.uantwerpen.be/docman/irua/e5b95b/128384.pdf 

Van de Vijver, Anne, "Pleidooi voor meer parlementair debat over het Belgisch internationaal fiscaal beleid", Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015, p. 183-185.

Beuselinck, C., M. Deloof, A. Vanstraelen (2015), “Cross-jurisdictional income shifting and tax enforcement: Evidence from public versus private multinationals“, Review of Accounting Studies, vol. 20 no. 2, pp. 710-746.

Van de Vijver, Anne, "International double (non-)taxation : comparative guidelines from European legal principles", EC Tax Review 2015, afl. 5, p. 240-257.

2014

Peeters Bruno en Elly Van De Velde, “Naar een vernieuwde relatie tussen de fiscus en de belastingplichtige”, Tijdschrift voor Fiscaal Recht, ISSN 2031-8219,  2014, nr. 463-464, p. 533-549.

Beuselinck, C., M. Deloof (2014), “Earnings management in business groups: tax incentives or expropriation concealment?“, International Journal of Accounting, vol. 49 no. 1, pp. 27-52.

2013

Vandenberghe Luk, Fiscale procedure – btw, Antwerpen, Intersentia, 2013, 244 p.

Couturier, Jos J. - Peeters, Bruno - Plets, Nicole, Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen, 20ste ed., Antwerpen: Maklu, 2013, 1280 p.

Peeters, Bruno - van de Velde, Elly, "Formal motivation of individual tax acts in Belgium", Tax law quarterly  (2013), p. 93-118.

Peeters, Bruno - van de Velde, Elly, “Fiscaal Recht”, in: Ingrid Opdebeek en Ann Coolsaet (eds), Formele motivering van bestuurshandelingen, Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge: die Keure, 2013, p. 307-329.

Peeters, Bruno - Vastmans, Stijn, "BTW en overheid : in welke mate zijn overheden voor hun activiteiten aan btw onderworpen?", in: de Graaf, A.C.G.A.C. (ed.), 'k Moet eerlijk zeggen: vriendenbundel Henk Van Arendonk, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2013, p. 263-283.

Peeters Bruno - Vastmans Stijn, "Advocaten worden vanaf 1 januari 2014 aan btw onderworpen", Rechtskundig weekblad 77 (2013-2014) 1, p. 3.

2012

De Troyer Ilse en Vandenberghe Luk, Handboek fiscale procedure – inkomstenbelastingen, Antwerpen, Intersentia, 2012, 359 p.

2011

Decancq, Koen - Decoster, André - Spiritus, Kevin - Verbist, Gerlinde, "Mefisto: een nieuw micro-simulatie model voor Vlaanderen", Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid 53 (2011) 4, p. 545-574.

Peeters, Bruno, "The fiscal aspects of the free movement of workers in the EC context", in: Eucotax - Jansen, S.J.J.M., Fiscal sovereignty of the memeber states in an internal market: past and future, Mechelen: Wolters Kluwer, 2011, p. 79-99.

Peeters, Bruno, "De dunne lijn tussen belastingontwijking en belastingontduiking?", in: Maus, Michel et al. (eds.), Actuele problemen van het fiscaal strafrecht, Antwerpen: Intersentia, 2011, p. 25-97.

Peeters, Bruno - Stas, Danny, "The VAT treatment of subsidies: an evergreen debate", in: van Arendonk, Henk - Jansen, Sjaak - van der Paardt, René (eds.), VAT in an EU and international perspective : essays in honour of Han Kogels, Amsterdam: IBFD, 2011, p. 137-147.

Couturier, Jos J.- Peeters, Bruno- Plets, Nicole, Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen , Antwerpen, Maklu, 2011, 1270 p.

2010

Desterbeck, F. - Peeters Bruno, "De faillissementscurator en de fiscaliteit: enkele aandachtspunten", in: Braeckmans, H. - Cousy, H. - Dirix, E. (ed.), Curatoren en vereffenaars : actuele ontwikkelingen 2, 2de ed., Antwerpen: Intersentia, 2010, p. 287-348.

Peeters, Bruno, "La relation en matière fiscale entre le principe de sécurité juridique et le principe de legalité: un processus d'Echternach", in: Liber amicorum Jacques Autenne: promenades sous les portiques de la fiscalité, Brussel: Bruylant, 2010, p. 41-65.

Peeters, Bruno - van de Velde, Elly, "Belgium", in: Dourada, A.P. (ed.), Separation of powers in tax law, 2009 EATLP Congress, Santiago de Compostela, Antwerpen: EFBD, 2010, p. 65-75.

Peeters, Bruno, "De dunne lijn tussen belastingontwijking en belastingontduiking?", Algemeen fiscaal tijdschrift 61:3(2010), p. 4-42.

Couturier, Jos J.- Peeters, Bruno- Plets,Nicole, Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2010, 1252 p.

2009

Desterbeck, Francis - Peeters, Bruno, "De faillissementscurator en de fiscaliteit: enkele aandachtspunten", in: Postuniversitaire opleiding curator-vereffenaar 2008-2009, Kor: CBR, 2009.

Peeters, Bruno - Plets Nicole, "Actualia fiscaal recht", in: CBR Jaarboek 2008-2009, Antwerpen: Intersentia, 2009, p. 213-340.

Peeters, Bruno - van de Vijver, Anne, "ECJ rules on compatibility of Belgian participation exemption regime with EC parent-subsidiary directive", EC tax review 18(2009)4, p. 146-156.

Peeters Bruno - van de Vijver Anne, "Fiscale aspecten van de billijke schadeloostelling bij onteigening ten algemene nutte", in: Palmans, Robert - Sagaert, Vincent (eds.), De onteigeningsvergoeding : de positie van derden bij onteigening, Antwerpen: Intersentia, 2009, p. 1-39.

2008

Peeters, Bruno, "De verantwoordelijkheid van derden voor andermans belastingschulden: de fiscale toepassing van het KYC-principe", in: Verantwoordelijkheid en recht, Mechelen: Kluwer, 2008, p. 443-464.

Peeters, Bruno - van Overloop, Chris.- Naar een aangepast fiscaal statuut voor gidsen en reisleiders, in: Langenbergh, van den, Kim (ed.), Het statuut gidsen en reisleiders: naar een aangepast sociaal en fiscaal statuut voor gidsen en reisleiders, Brussel: Toerisme Vlaanderen, 2008, p. 175-245.

Vandenberghe Luk, “De verantwoordelijkheid van het fiscale bestuur”, in “Verantwoordelijkheid en recht: facultair congres Faculteit Rechten Universiteit Antwerpen”,  Mechelen, Kluwer, 2008, p. 465-479

Vandenberghe Luk . “La TVA et l'utilisation privée de biens d'entreprise”, in ”A vision of taxes within and outside European borders: Festschrift in honor of prof. dr. F. Vanistendael”,  Hinnekens, L. [edit.], Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2008, p. 863-876.

Plets, Nicole- Maus, Michel, “Juridische problemen bij de gemeentelijke belastingheffing in België: komen de oplossingen uit het Zuiden” , in: Jaarboek lokale en regionale belastingen 2007-2008: lokale belastingen in België en (zuid)Europa, De, Jonckheere, Miguel (ed.), Brugge, Die Keure, 2008, p. 199-255.

2007

Peeters, Bruno, "The protection of the right to property in Article 1 of the First Protocol to the European Human Rights Convention limiting the fiscal power of states", in: Liber amicorum fiscalium "A vision of taxes within and outside European borders": Festschrift in honour of prof. em. Frans Vanistendael, Deventer: Kluwer Law International, 2007, p. 679-701.

Peeters, Bruno, "Het fiscaal legaliteitsbeginsel in de Belgische Grondwet: verstrakking of erosie?", in: Peeters, Bruno - Velaers, Jan (ed.), De grondwet in groothoekperspectief: liber amicorum discipulorumque Karel Rimanque, Antwerpen: Intersentia, 2007, p. 509-562.

Peeters, Bruno - van Overloop, Chris, "Fiscale aspecten van particulier kunstbezit", in: Swennen, F. (ed.), Kunst en recht, Antwerpen: Intersentia, 2007, p. 223-279.

Couturier, Jos J.- Peeters, Bruno- Plets, Nicole, Belgisch belastingrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2007, 1178 p.

2006

Desterbeck, F. - Peeters, Bruno, "De faillissementscurator en de fiscaliteit: enkele aandachtspunten", in: Curator-vereffenaar: actuele ontwikkelingen, Antwerpen: Intersentia, 2006, p. 845-894.

Peeters, Bruno, "Enkele beschouwingen bij de doorwerking 'in fiscalibus' van de nietigheid van contracten wegens ongeoorloofde oorzaak in hoofde van één van de contractpartijen", in: Simonart, Henri - Remiche, Bernard - de Cordt, Yves (eds.), Liber amicorum Jacques Malherbe  - ISBN 2-8027-2258-1 - Brussel, Bruylant, 2006, p. 867-893.

2005

Peeters, Bruno, "Bespreking van het arrest van het Hof van Justitie van 18 september 2003, C-168/01 inzake Bosal Holding BV", Rechtskundig weekblad (2004/2005), p. 1317-1318.

Peeters, Bruno - Barker, W. - Hererra, P. - van Raad, K. (eds.), The concept of tax, Amsterdam, EATLP, 2005, 327 p.

Peeters Bruno, "Introduction", p. 17-19.

Peeters, Bruno, "General conclusions", p. 197-204.

Plets Nicole, “De "Eliaheffing": verkenning van een complexe constructie als resultaat van een moeizame wetgevingsprocedure (deel 1)”, Lokale en regionale belastingen afl. 2 (2005), p. 154-175.

2004

Vandenberghe Luk, Fiscaliteit en morele neutraliteit, Gent, Larcier, 2004, 109 p.

2003

Peeters, Bruno, "Het BTW-statuut van publiekrechtelijke universiteiten: weerslag van het arrest van het Hof van Justitie d.d. 20 juni 2002 (zaak C-287/00)", Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid (2002/2003), p. 382-394.

2001

Peeters, Bruno, "Het rechtszekerheidsbeginsel in het fiscaal recht: verduidelijking van het begrip gerechtvaardigde verwachting", Tijdschrift voor fiscaal recht (2001), p. 167-171.

2000

Peeters, Bruno, "BTW op illegale transacties: de betekenis van de neutraliteit van de BTW-heffing", Tijdschrift voor fiscaal recht (2000), p. 259-264 (Noot onder arrest Hof van Justitie van 29 juni 1999 inzake Vof Coffeeshop Siberië).

Peeters, Bruno, "Het onderscheid tussen de onmiddellijke en de retroactieve werking van een wet inzake inkomstenbelasting", Tijdschrift voor fiscaal recht (2000), p. 676-681 (Noot onder arrest Hof van Cassatie 25 mei 2000).

Peeters, Bruno, "Noot onder arrest Hof van Justitie van 14 oktober 1999 inzake George Van der Zwalmen", Sociaal-economische wetgeving (2000), p. 350-352.

Plets Nicole, “Over de machten van de Koning inzake belastingen en het gelijkheidsbeginsel als rem op een al te voortvarende fiscale regelgever (noot onder Arbitragehof, nr. 136/98, 16 december 1998)”, Rechtskundig weekblad, afl. 63:20(1999/2000), p. 666-669.

1999

Peeters, Bruno, "Beschouwingen bij de temporele werking van wetten in de inkomstenbelastingen", in: Peeters, Bruno, Recht zonder omwegen: fiscale opstellen aangeboden aan prof. dr. J.J. Couturier ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag, Gent: Larcier, 1999, p. 83-10.

Peeters, Bruno (ed.), De hervorming van de fiscale procedure: commentaar bij de wetten van 15 en 23 maart 1999, Antwerpen: Maklu, 1999, 362 p.

Peeters, Bruno, "Krachtlijnen van de hervorming van de fiscale procedure", p. 13-40.

Peeters, Bruno - Wustenberghs, Tim, "De verenigbaarheid van vage en onbepaalde normen met het fiscaal legaliteits- en rechtszekerheidsbeginsel", Algemeen fiscaal tijdschrift (1999), p. 94-112.

Plets Nicole, “Opnieuw verduidelijking omtrent de toepassing van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en invordering van de provincie- en gemeentebelastingen”, Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht, afl. 54:2(1999), p. 75-94.

Plets Nicole, “Wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en Wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken: een overzicht van de wijzigingen” Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht, afl.54:9(1999), p. 598-609.

Plets Nicole, “Administratief of jurisdictioneel karakter van de bezwaarprocedure inzake directe belastingen: een vraagpunt gekneld tussen verleden en toekomst (noot onder Arbitragehof, 10 juni 1998)”, Rechtskundig weekblad, afl. 62:32 (1999), p. 1174-1177 .

Plets Nicole, “Vernietiging van de geschillenprocedure inzake provincie- en gemeentebelastingen zoals geregeld in de wet van 24 december 1996”, Tijdschrift voor gemeenterecht, afl. 11:3(1998), p. 191-220.

1998

Peeters Bruno, "Preventieve rechtsbescherming tegen het fiscaal bestuur", Algemeen fiscaal tijdschrift (1998), p. 189-227.

Peeters, Bruno, "Enkele kanttekeningen bij de hervorming van de fiscale procedure", Algemeen fiscaal tijdschrift (1998), p. 401-406.

Peeters, Bruno, "Het zijdelings terugwerkende effect van overheidshandelingen op de belastingheffing", Tijdschrift voor fiscaal recht (1998), p. 91-100.

Vandenberghe Luk, Aftrek en teruggaaf van BTW, Antwerpen, Intersentia, 1998, 438 p.

1997

Peeters, Bruno,-"De werking contra legem van het vertrouwensbeginsel in het fiscaal recht", Algemeen fiscaal tijdschrift (1997), p. 185-188.

Peeters, Bruno, "De werking contra legem van het vertrouwensbeginsel in het fiscaal recht", Revue générale de fiscalité (1997), p. 146-149.

Peeters, Bruno, "Renteloze intragroepsleningen: het inbrengrecht en de weerslag op de inkomstenbelastingen: noot onder H.v.J., 26 september 1996", Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap (1997), p. 28-32.

Peeters, Bruno - Mortier F., "Het BTW-statuut van de universiteiten", Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid 5-6 (1996/1997), p. 291-311.

Plets, Nicole, “De wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en de gemeentebelastingen”, Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht, afl. 52:8 (1997), p. 511-530.

1996

Plets, Nicole, “De procedure van het fiscaal contentieux inzake lokale belastingen”, Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht, (1996), p. 390-410.

1995

Peeters, Bruno - Cauwenbergh, Patrick, "Implementation of the international accepted at arms length standard in Belgian tax law regarding multinational groups of companies", Intertax: europäische Steuer-Zeitung: European tax review (november 1995), p. 558-572.

1994

Peeters, Bruno, "De toepasselijkheid van de belasting over de toegevoegde waarde op prestaties verricht door overheidsorganismen", Rechtskundig weekblad (1990/1991), p. 535-538.

Peeters, Bruno, "Rechts(on)zekerheid in het belastingrecht", Tijdschrift voor fiscaal recht (1994), p. 179-194.

Peeters, Bruno - Cauwenbergh, Patrick, "Voorafgaande schriftelijke akkoorden: fiscale (schijn)rechtszekerheid?", Tijdschrift voor fiscaal recht (1993), p. 134-150.

Peeters, Bruno - Vandenbroeck, M, "Onderzoek en procedure", in: Knelpunten in de fiscale rechtspraak, Maklu, 1994, p. 85-190.

1991

Peeters, Bruno, "Het ontbreken van een (tijdige) inkohiering en de terugvordering van voorheffingen en voorafbetalingen", Rechtskundig weekblad (1990/1991), p. 1130-1134.

1988

Peeters, Bruno, "De begrippen belasting, last en retributie in de artikelen 110 en 113, van de Grondwet", Rechtskundig weekblad (1987/1988), p. 241-250.