We're looking for...

Studentenjob Retrofit

Wil je een mooi centje bijverdienen én je data- en ontwerptalenten inzetten? Dan is dit iets voor jou! We zoeken een gemotiveerde masterstudent architectuur of stedenbouw — die mee in het labo aan ontwerpend onderzoek wilt werken rond beeldkwaliteitsplannen. Zo bouw je mee aan oplossingen voor de grote uitdagingen voor de duurzame en slimme stad van morgen. 

Je gaat vier weken lang aan de slag bij de Design Sciences Hub (DSH) in een team onder leiding van prof. Sven Verbruggen. De DSH is een research-, innovatie en designteam met als missie antwoorden te bieden op de meest uitdagende stedelijke problemen van onze tijd. 

Meer specifiek zal je meewerken aan het onderzoeksproject 'Retrofitting’ dat zich richt op een innoverende multidisciplinaire tool die oplossingen biedt met het oog op positive energy districts en klimaatbestendigheid in de stedelijke bebouwde omgeving. Hiervoor werken ruimtelijke planners, ingenieurs met expertise in AI (onderzoeksgroep IDLab) en gebouwtechnische ingenieurs (onderzoeksgroep EMIB) samen. 

Jij staat mee aan de start van dit traject dat zal leiden tot een digitale applicatie (software) die tijdens de haalbaarheidsfase van project-/gebiedsontwikkeling assisteert in het vinden van de meest ‘impact- neutrale’ ruimtelijke ontwikkeling. De applicatie werkt op basis van 3 soorten parametrische input: (1) de bestaande gegevens van een kandidaat site, (2) de ruimtelijke en typologische specificaties van de omliggende buurt binnen een straal van 500m, (3) datasets van gekende energetische prestaties alsook geschatte aannames met hoge betrouwbaarheid. 

Van jou verwachten we input bij de conceptualisering en uitbouw van een dataset met referentieprojecten die als basis zal dienen voor deze tool. Dit zijn beelden, foto’s, renders en metadata van innovatieve stedelijke ontwikkelingsprojecten. Hiervoor is domeinspecifieke kennis van masterstudenten architectuur of stedenbouw onontbeerlijk. Je beschikt over basisvaardigheden ICT. Daarnaast ben je geïnteresseerd om ook vanuit de andere domeinen mee te denken en hebt interesse in data-science en AI. 

Prikkelen deze vragen jouw talenten? Onder het mentorschap van prof. Sven Verbruggen, prof. Peter Hellinckx, dr. Frederik Vandyck en dr. Siegfried Mercelis zal je werken aan de uitbouw van een dataset voor dit project. 

We bieden een studentenjob contract aan voor twee voltijdse werkweken van 5 tem 16 juli en twee voltijdse werkweken, van 16 tem 27 augustus. De te presteren werkdagen kunnen in onderling overleg mogelijk deels verschoven worden. Waar en wanneer precies het werk uitgevoerd wordt, gebeurt in onderling overleg. We werken met afgelijnde deelopdrachten die telewerken mogelijk maken en opereren vanuit The Beacon. En niet onbelangrijk: je verdient 11,21 euro/uur. 

Graag je motivatiebrief, cv en beknopte portfolio (1 A4) uiterlijk maandag 21 juni 2020 versturen naar frederik.vandyck@uantwerpen.be

In een eerste ronde selecteren we op basis van cv en beknopte portfolio, in een tweede ronde nodigen we de weerhouden kandidaten uit voor een kort selectiegesprek. Ben je geselecteerd, dan moet je een attest bezorgen van www.studentatwork.be met het aantal uren dat je dit jaar nog als jobstudent kan werken en een kopie van de studentenkaart van het lopend academiejaar bezorgen. We maken een arbeidsovereenkomst voor studentenwerk op en je kan aan de slag. Kom je als jobstudent met de fiets of met het openbaar vervoer werken? Dan is er een verplaastingvergoeding voorzien. 

Info algemeen:

Design Sciences Hub | Design Sciences Hub | University of Antwerp (uantwerpen.be) 

Gerichte vragen:

frederik.vandyck@uantwerpen.be