Maarten is professor Stedenbouw en woordvoerder van de Onderzoeksgroep Stedelijke Ontwikkeling aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Zijn onderzoek richt zich op duurzaam stedenbouwkundig ontwerp en gezonde infrastructuurprojecten. Hij coacht diverse steden, architectenbureaus en projectontwikkelaars bij de realisatie van complexe stedenbouwkundige projecten, infrastructurele projecten en het organiseren van internationale stedenbouwkundige prijsvragen en workshops.