Sven Verbruggen

Ik ambieer zowel bij te dragen aan de bouwpraktijk pur sang, als aan een culturele productie door middel van architectuur


Sven Verbruggen

Sven Verbruggen is verbonden aan de faculteit als professor strategisch ontwerp en methodiek. Hij begeleidt ook bachelor- en masterproeven.

Sven behaalde zijn master diploma ir. architect aan de Universiteit van Gent in 2000 met onderscheiding. Hij neemt deel aan het architectuurdebat aan de hand van concrete projecten en realisaties, alsook met werk dat in eerste instantie beschouwingen zijn over architectuur. Hij ambieert zowel bij te dragen aan de bouwpraktijk pur sang, als aan een culturele productie door middel van architectuur. Sven wilt zijn ervaring verder ontwikkelen aan de hand van doorgedreven onderzoek en wil in een academische context blijven opereren om deze ervaring te delen met andere onderzoekers, lesgevers, en studenten. De laatste jaren neemt hij ook de taak van gastprofessor in de architectuurtheorie en -kritiek op zich aan de Architectuur faculteit van Riga, Riseba, in Letland.

Sven Verbruggen en de praktijk

In de eerste jaren na zijn afstuderen werkte hij aan internationale projecten voor gerenommeerde bureaus zoals Neutelings Riedijk Architecten en SOM.

Om zijn onderzoeksveld af te bakenen bedacht Sven de term ‘Les Machines a Recréer’, die staat voor cruciale projecten die door hun strategische rol - in ruimte en / of tijd - de architect-ontwerper en onderzoeker dwingt tot reflectie, exploratie, en innovatie van ontwerpmethodieken en analyse. Daarenboven alludeert Les Machines a Recréer ook op een existentiële twijfel die onder meer door Manfredo Tafuri’s oordeel L’Architecture dans le Boudoir (1974) zich nestelde in de discipline. Door de louter recreatieve interpretatie - de architectuur als vermaak - te verbinden met het hercreëren van het stedelijk weefsel - architectuur als ethisch instrument - wordt de rol van de ontwerper onderwerp van een expliciet en kritisch debat. Binnen UAntwerpen kan de stoel van strategisch ontwerp en methodiek de basis vormen om samen met ontwerpers, stedenbouwkundigen, en andere disciplines als laboratorium - thinkerspace / makerspace - te opereren om methodes, posities, en alternatieve technieken te exploreren alsook kennis te genereren gericht op professionele maatschappelijke dienstverlening. Een laboratoriumsetting speelt ook in op de geëngageerde, verbindende, en regisserende rol die de architect-ontwerper vandaag zich eigen dient te maken.

Contact

Bezoek de persoonlijke pagina's van Sven Verbruggen
Sven.verbruggen@uantwerpen.be