Ultralichte tracker monitort gedrag van kleine dieren

Om de biodiversiteit in stand te houden en de leefomstandigheden van wilde dieren te verbeteren, dienen we hun bewegingen en gedrag te begrijpen. Maar de instrumenten om diergedrag effectief te monitoren ontbreken nog grotendeels. UAntwerpen en imec brengen daar nu verandering in.

Vooral voor kleinere wilde dieren zijn de bestaande trackers te groot en te zwaar. Om dit op te lossen, ontwikkelde de Universiteit Antwerpen in samenwerking met imec de nieuwe spin-off IoSA: erg accurate, ultralichte en energiezuinige tools die het gedrag van wilde dieren zoals vogels, knaagdieren, vleermuizen en zelfs padden kunnen tracken. De instrumenten kunnen ook ingezet worden in de landbouw, om bijvoorbeeld gezondheidsproblemen bij vee vroegtijdig bloot te leggen.

IoSA wil onderzoekers, organisaties voor natuurbehoud, dierentuinen en landbouwers meer inzicht geven in hoe dieren interageren en bewegen. De nieuwe spin-off van imec en UAntwerpen ontwikkelt daarvoor Bluetooth-trackers die zo licht zijn dat het dier niet gehinderd wordt. Het gaat telkens om maximum 5% van het totaalgewicht van een dier. IoSA focust op zo nauwkeurig mogelijke metingen en dataverwerking aan een zo laag mogelijk energieverbruik.

Een prototype van de accurate, ultralichte en energiezuinige trackers van IoSA, naast een muntstuk van twee euro.

“We zijn erin geslaagd om het Bluetooth Low Energy (BLE)-protocol te optimaliseren. Elke tracker zendt zelf zulke BLE-signalen uit en detecteert de signalen van trackers in de nabijheid. Wanneer twee trackers dicht bij elkaar komen, meten ze elkaars signaalsterkte en schatten ze de onderlinge afstand in. Alleen tijdens die heel korte periode verbruikt de tracker energie”, zegt Maarten Weyn, professor draadloze communicatie aan UAntwerpen/imec en medeoprichter van IoSA.

Natuurbehoud ondersteunen

Lucinda Kirkpatrick, CEO van IoSA: “Onze eerste oplossing is een tracker van slechts 0,9 gram die geschikt is om de verplaatsingen en contacten van kleine dieren zoals vogels en muizen te volgen. Deze tracker werd al ingezet om het gedrag van gieren te observeren, om de overdracht van ziekten door ratten in Tanzania te bestuderen en om de effectiviteit van anticonceptievoer voor duiven na te gaan. Dit leverde al zeer interessante informatie op die tot vandaag ontbrak. Maar onze eerste tracker is slechts het begin: als team zijn wij enorm gepassioneerd om nog betere instrumenten te ontwikkelen die nog meer inzichten in diergedrag kunnen bieden om onderzoek, dierbescherming en natuurbehoud te ondersteunen."

“Als universiteit zetten we sterk in op het creëren van socio-economische waarde uit onderzoek. IoSA is daar een prachtig voorbeeld van: een multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende onderzoeksgroepen resulteert in een interessante IoT-tool die het biologische en biomedische onderzoek ondersteunt”, zegt Silvia Lenaerts, vicerector Valorisatie en Ontwikkeling van UAntwerpen.

https://iosatracking.com