Vlamingen en Walen stemden voor verschillende partijen maar verschillen minder van mening over het beleid dat ze willen

Het project 'Represent'

RepResent is een consortium bestaande uit politicologen van vijf Belgische universiteiten. Het wordt geleid door Stefaan Walgrave en Jonas Lefevere (UA). Consortiumpartners zijn Sofie Marien (KULeuven), Karen Celis en Kris Deschouwer (VUB), Virginie van Ingelgom en Benoît Rihoux (UCLouvain), Emilie Van Haute en Jean-Benoit Pilet (ULB). RepResent is een EOS (Excellence of Science) project dat door het FWO en het FNRS betoelaagd wordt.

De voornaamste bevindingen

Als je naar de partijen kijken waarvoor ze stemden op 26 mei, dan hebben Vlamingen en Walen een heel andere stem uitgebracht. Vlamingen stemden op rechtse partijen, Walen op linkse. Wat hun politieke opvattingen betreft, zijn de verschillen echter veel kleiner. Walen plaatsen zichzelf politiek iets linkser dan Vlamingen. De politieke waarden die Vlamingen en Walen er op na houden, zijn sterk gelijkaardig. Sociaal-economisch zijn er geen consistente verschillen, sociaal-cultureel lijken de Vlamingen een beetje rechtser. Qua concrete beleidsvoorkeuren zijn de Walen ook linkser. Sociaal-economisch zijn er kleine verschillen maar sociaal-cultureel zijn die opnieuw wat groter. Maar ook hier gaat het eerder om nuanceverschillen; in beide landsgedeelten bevindt de meerderheid zich in het overgrote deel van de gevallen aan dezelfde zijde. Vooral wat betreft concrete beleidsvoorstellen inzake migratie tonen de Vlamingen zich rechtser dan de Walen.

De publieke opinies in beide landsgedeelte spreken elkaar dus niet heel sterk tegen. Als er in het hele land een linkse meerderheid is voor een beleidsvoorstel, dan is die in Wallonië groter dan in Vlaanderen. Als er in het hele land een rechtse meerderheid is voor een beleidsvoorstel, dan is die in Vlaanderen groter dan in Wallonië. De grootste verschillen treffen we aan als we kijken naar het belang dat burgers aan politieke thema’s schenken. Vlaanderen ligt wakker van migratie, Wallonië van werkgelegenheid. Als Vlamingen en Walen gevraagd wordt hoe een bepaald probleem moet opgelost worden, dan antwoorden ze in grote mate hetzelfde. Als hen echter wordt gevraagd welke problemen eerst moet aangepakt worden dan lopen hun meningen sterk uiteen.