Onderzoek door Ruud Wouters, Michiel De Vydt & Luna Staes


Samenvatting Resultaten

 • De betogers komen hoofdzakelijk op straat tegen de coronapas (CST) en de discriminatie diedeze pas met zich meebrengt (vermeld door 45% van de betogers). Ook de vrijheidsbeperkingendie hiermee gepaard gaan, is iets dat veel betogers verontrust. Het tast hun grondrechten aan(35%).
 • De meest gehekelde coronamaatregelen onder de betogers zijn dan ook het CST (94,6% helemaaloneens met de maatregel), de verplichte vaccinatie in de zorg (91,4% helemaal oneens) en hetmondmasker voor kinderen (88,7% helemaal oneens). Telewerk, mondmasker voor volwassenenen beperken van sociale contacten kunnen op beperkte steun rekenen (tussen 17,2 en 10,9%helemaal eens).
 • De coronabetogers voelen zich politiek dakloos. 58,7% van de deelnemers stelt zich met geenenkele politieke partij te kunnen identificeren. Deze respondenten stemden in 2019 nog op eenbrede waaier aan partijen, ze stromen uit alle richtingen in.
 • Respondenten die zich wel met een partij identificeren, worden voornamelijk vertegenwoordigddoor meer extreme partijen: Vlaams Belang (12,1%) en PVDA (9,4%). De betoging van 23 januarimobiliseerde een meer divers publiek dan die van 9 januari, met ook sympathisanten van N-VA,Open VLD/MR en Ecolo/Groen.
 • Amper 16,4% van alle respondenten (N=219) liet zich vaccineren tegen het coronavirus.Wanneer we beide betogingen vergelijken, blijkt de betoging van 23 januari een hogerevaccinatiegraad te hebben (20,8% N=106) dan die van 9 januari (12,4% N=113).
 • De betogers zijn unaniem streng voor het vaccinatiebeleid in ons land en staan sceptisch tenopzichte van het vaccin. 94,6% van de betogers is het (helemaal) eens met de stelling dat er eente hoge druk is op de bevolking om zicht te laten vaccineren; 88,7% is het (helemaal) oneens metde stelling dat het vaccin de beste manier is om uit de gezondheidscrisis te geraken.
 • De betogers staan positiever ten opzichte van niet-gevaccineerden (een score van 74 op 100,waarbij 0 zeer negatief, en 100 zeer positief is), maar al bij al onverschillig ten opzichte vangevaccineerden (een score van 52 op 100).
 • De betogers geven uiting aan een bijzonder groot ongenoegen ten opzichte van pers, politiek,en, in mindere mate, experten.
 • Traditionele media krijgen het het zwaarst te verduren. 64% van de bevraagde betogers (N=225) geeft aan helemaal geen vertrouwen te hebben in traditionele media. De betogers halen huncorona-gerelateerde informatie hoofdzakelijk uit alternatieve (online) nieuwsmedia (79,7%) ofsociale media (68%). 94% van de coronabetogers stelt dat mainstream media de coronabetogersdoelbewust in een slecht daglicht plaatsen.
 • Ook de politiek krijgt er flink van langs. 53,3% van de betogers heeft helemaal geen vertrouwenin de federale regering. Eén betoger op 3 (34%, op N=225) geeft aan uiterst ontevreden te zijnmet hoe de democratie werkt in België. 91% stelt dat politici beter moeten luisteren naar deproblemen van gewone mensen. 85% stelt het (helemaal) eens te zijn met de stelling dat demeeste politici burgers niet serieus nemen en eerder als kinderen behandelen.
 • Het vertrouwen in experten toont aanzienlijk meer spreiding en is minder extreem: 23,2% stelthelemaal geen vertrouwen te hebben in experten. 80% van de betogers stelt het evenwel zeerbelangrijk te vinden dat er andere wetenschappelijke visies aan bod komen.