Onderzoek door Emmi Verleyen en Karolin Soontjens


Samenvatting resultaten
DEEL 1: publieke opinie over actuele maatschappelijke kwesties en representatie
  • Over de aanpak van de coronacrisis zijn de respondenten over het algemeen vrij tevreden. Vooral het vaccinatiebeleid wordt positief beoordeeld. Iets minder enthousiast zijn jullie over de lockdown- en quarantaine maatregelen die tijdens de pandemie werden opgelegd.
  • Naast de coronacrisis, wordt de klimaatproblematiek gezien als het belangrijkste probleemwaar ons land mee wordt geconfronteerd. Het dalende vertrouwen in de politiek en het energiedebat staan respectievelijk op de tweede en derde plaats.
  • Over de traditionele media in Vlaanderen zijn jullie dan weer minder positief; hoewel demeeste respondenten aangeven dat ze vinden dat nieuwskanalen eerlijk berichten, vindteen grote meerderheid de berichtgeving in traditionele media partijdig, en dus nietobjectief.


DEEL 2: ongelijkheid in politieke representatie
  • Een grote meerderheid van de respondenten vindt dat de overheid maatregelen moet nemen om de verschillen in het inkomensniveau te verkleinen. Vooral ouderen en mensen met een handicap verdienen volgens jullie overheidssteun
  • De meerderheid van de respondenten beschouwt het systeem van erfenissen als eerlijk. Tegelijk is een meerderheid van 60 procent wel voorstander van het idee om een belasting te heffen op erfenissen boven een bepaald bedrag.